Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Bakgrunden till utvecklad digital arbetsplats

  Utvärderingar, förstudier och undersökningar har under flera år visat tydliga behov av digitalt stöd för att arbeta enklare och resurssmartare med möten, planering, samverkan och samarbete i Svenska kyrkans alla nivåer.

  Beroendet av att behöva vara på samma fysiska plats behöver minskas så att vi underlättar ett mobilt arbetssätt. Intervjuer, observationer, enkäter och förstudier gör det tydligt att vi som har uppgifter i Svenska kyrkan gör mycket som både kan förenklas och effektiviseras med digitalt stöd. Se till exempel Förstudien för digitalt stöd för effektivt arbete och inomkyrklig kommunikations

  Kraven ökar på en säker, effektiv och uppdaterad it-miljö. Vi behöver också vara noga med att säkra så vi arbetar juridiskt säkert och på ett hållbart sätt. 

  Svenska kyrkans utvecklade digitala arbetsplats behöver stötta inom alla dessa kategorier. Då kan vi bli både effektivare och på sikt resurssmartare både vad det gäller miljö, medlemspengar och medarbetares arbetssituation. 

  Från splittrade och osäkra verktyg

  Foto: Skärmdump

  Målet är att erbjuda möjlighten att gå från de analoga och splittrade verktygen som bilden ovan visar. Förstudierna har också visat att flran av verktyg som används både är splittrad, innehåller system som vi varken äger eller kan vara säkra på att de bör användas ur ett it-säkerhetsperspektiv.

  Skugg-it är det vi sysslar med mycket när vi använder system som inte är godkända att använda av arbetsgivaren för att utföra våra jobb. Till exempel när vi jobbar med samverkan via facebookgrupper, chattar via Messenger eller våra privata Skype, eller annat vi tagit till för att det faktiskt inte funnits något funktionellt alternativ.

  Foto: Skärmdump

  Till enhetliga, tillgängliga verktyg och gemensamma arbetssätt

  Istället för splittrade och till viss del osäkra verktyg erbjuder den utvecklad digitala arbetsplatsen ett samla stöd så att det ser ut mer som bilden nedan där det 

  • är tillgängligt digital,
  • hämtas från samma ställe men kan
  • nås från antingen datorn, webben, mobilen eller nya fjärrsrkivbordet som ersätter Gip-skrivbordet. 

  Foto: Skärmdump

  Erbjudandet

  Med Microsoft 365 erbjuder Svenska kyrkans utvecklade digitala arbetsplats en verktygslåda som innehåller både verktyg som många redan känner till, Outlook, Word och så vidare. 

  Dessutom introduceras nya verktyg för ytterligare stöd. 

  En stor nyhet är Teams som blir vår gemensamma primära samarbetsyta för att spara filer, konversera, chatta och samarbeta. 

  Lär dig mer om Teams

  OneDrive är ett annat betydelsefullt nytt verktyg. Här kan du spara dina personliga filer på ett sätt som gör dem lättillgängliga för dig och lätta att dela med andra när du så önskar. 

  Lär dig om filhantering i OneDrive.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-03-30
  X
  Dokumentid: 1537178- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042