Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Anställd vid flera enheter

  Det finns några olika alternativ att hantera användare som är anställda vid mer än en enhet när de inte ansluter till Microsoft 365 samtidigt.

  För anställda som tillhör flera enheter finns lite olika förutsättningar att ta hänsyn till. Deltar båda enheterna i samma införandefas påverkas användaren inte annorlunda än de övriga kollegorna. Det är först när ena enheten ansluter till Microsoft 365 och den andra inte gör det som det behöver hanteras. 

  Situationen behöver hanteras eftersom när en enhet går med i Microsoft 365 så genomförs en teknisk flytt av data, en  migrering till en ny miljö, en så kallad molnlösning. Till exempel så migreras användarnas e-postkonton vilket påverkar kopplingar till behörigheter som bryts och inte går att återställa förrän båda enheterna flyttat upp i molnet. Dessutom påverkas användningen av Gip. Efter migreringen byts Gip-skrivbordet ut till nya fjärrskrivbordet.​

  Två scenarier för anställning i både migrerad och icke-migrerad enhet

  En avgörande fråga är om det är enheten med hemvisten, alltså den som ansvarar för behörigheten som ansluter eller tvärt om. Båda behöver hanteras genom att konatkpersonen för enhetens införande kontaktar kanslistöd med en beställning. Det finns två scenarier för detta:​

  1. Hemvistenheten går med i Microsoft 365 medan övrig enhet ligger kvar i den gamla miljön.
   Lösning: Användaren tilldelas förlängd åtkomst till GIP3-skrivbordet som nås via en webbläsare.
  2. Hemvistenheten ligger kvar i den gamla miljön medan övrig enhet införs i M365.
   Lösning: Användaren tilldelas åtkomst till nya fjärrskrivbordet via en webbläsare och tilldelas en tillfällig licens till Microsoft 365.

  Beställningen till kanslistöd ska innehålla information om vilken användare det gäller, vilka enheter användaren jobbar i och användarens behov.

  Tappar tillfälligt behörighet till funktionsbrevlådor

  För att en användare ska kunna ha behörighet till en funktionsbrevlåda behöver både användaren och funktionsbrevlådan ligga i samma miljö. Är bara en av dem migrerade fungerar det inte. Användaren kan ibland läsa och ta del av innehåll men inte själv skapa och skicka något från funktionsbrevlådan. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2021-04-21
  X
  Dokumentid: 1540106- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042