Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Isak hoppas att FN sätter press på Sverige

  Isak Utsi

  Isak Utsi Foto: Laila Duran

  [2014-09-19 11:28]

  23-årige Isak Utsi blir Samiska rådet i Svenska kyrkans representant för FN:s stora världskonferens för urfolk (WCIP), 22-23 september i New York.
  – Svenska kyrkan har stor legitimitet och kan påverka stater i rätt riktning när det gäller urfolkens framtid, säger Isak Utsi.

  FN-mötets mål är att främja realiseringen av urfolksrättigheterna enligt FN:s Urfolksdeklaration, som antogs 2007. Urfolkens rättigheter till sitt land, sin kultur och utveckling har tydliggjorts bl a i Urfolksdeklarationen 2007 och i ILO-konventionen 169.

  – Urfolken efterfrågar ett helhetsgrepp en gång för alla. Sverige var en pådrivande part i arbetet med framtagandet av ILO-konventionen 169, men när det kom till kritan antog man inte konventionen. Sverige har kritiserats för att inte uppfylla mänskliga rättigheter, bl a av FN-organ och Europeiska rådet. Den rätten går enligt FN så långt som till att urfolken har rätten att säga ja eller nej till gruvetableringar.

  Svensk lagstiftning som rör samerna bör leva upp till de krav man en gång själv ställde på andra stater, säger Isak Utsi.

  – Jag hoppas att världskonferensen sätter press på staten Sverige och att man från ett internationellt perspektiv kräver att Sverige rättar sig efter kritiken man fått under så lång tid.

  En förberedande konferens hölls 2013 med 600 urfolksdelegater i Alta i Norge. Där togs bl a teman upp om ökat självbestämmande över land, territorier och naturresurser och hur urfolksrättigheter i världens stater kan genomföras. Alta-dokumentets viktigaste punkt handlar om att bilda en formell FN-mekanism för urfolken som säkrar att arbetet fortgår och att det man beslutar om genomförs, menar Isak Utsi.

  – Samiska rådet i Svenska kyrkans arbete faller väl in i FN-mötets arbete. Kyrkornas världsråd antog ett urfolksprogram, under världskonferensen i Busan förra hösten, som bl a säger att urfolken ska ta större plats i FN-organen. Kyrkan är en stor aktör. Viktigast är kanske att den kan ge stöd och legitimera förändringar och förbättringar för urfolken, menar Isak Utsi.

  Isak Utsi kommer från en renskötarfamilj i Porjus, Jokkmokks kommun och har ägnat sig åt renskötselarbete under hela uppväxten. Han har gått i sameskola och läst samiska programmet på gymnasiet. Isak Utsi pluggar politk och ägnar sig åt påverkansarbete och ungdomsfrågor. Isak Utsi är ledamot i Samiska rådet i Svenska kyrkan och vice ordförande i Sáminuorra – det samiska ungdomsförbundet.

  Isak Utsi är även observatör på FN:s klimatmöte i New York 21-22/9.

  Roland Asplund 

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2014-09-21
  X
  Dokumentid: 841428- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488