Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Jul- och sommarhälsningar

  Biskop Martin Modéus fotograferad framför rhododendron i biskopsgårdens trädgård.

  Biskop Martin Modéus fotograferad framför rhododendron i biskopsgårdens trädgård. Foto: Daniel Lönnbäck

  Biskop Martin Modéus sommarhälsning 2020.

  Linköping, juni 2020

  Kära vänner i Linköpings stift!

  Kära vänner i Linköpings stift! Mina varmaste hälsningar till er alla. Det är en märklig känsla av att både se hur naturen skrudat sig precis som vanligt – och att ändå leva med känslan av att allt är annorlunda. Min hälsning innefattar alla som nås av detta brev, direkt eller indirekt, men framför allt till er som under våren drabbats av svåra personliga förluster, när anhöriga gått bort, kanske utan möjlighet till ett gott avsked. Detta har på många sätt varit både en orons och sorgens tid.

  Jag vill här också sända ett varmt tack till alla som dragit särskilt tunga lass under våren. Ni är många som i den extraordinära situationen tvingats fatta svåra beslut, kanske improvisera, men också tänka i nya banor. Jag har med glädje hört om hur snabba ni i församlingarna varit med att hjälpa till med att handla och att ringa runt till personer i riskgrupp. Så många bidrag till det goda samhället som getts i det tysta, också utanför det organiserade arbetet. Ett varmt tack till er alla!

  Och kreativiteten har flödat. Jag hör berättelser om vandringsgudstjänster, om nya former för konfirmandarbete, om klockor som ringer och människor som ber – allt för att påminna människor om att kyrkan inte gömmer sig utan står fast i gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, om än i nya former. Förhoppningsvis kommer vi så småningom att kunna se tillbaka inte bara på en smärtans tid utan också på en kreativitetens tid, en tid som öppnade nya dörrar in i framtiden.

  Vi har befunnit oss i en situation där vi i mycket låg grad har haft kontroll, med allt vad det innebär av frustration och ovisshet. Vi har hamnat i ett läge där det blir tydligt hur lite kontroll vi människor egentligen har. Psaltarens ord blir lätta att känna igen sig i: Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet (Ps. 90:12). Samma psalm inleds med orden: Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Du fanns innan bergen föddes, innan jorden och världen blev till. Du är Gud från evighet till evighet. Det är ett djupare perspektiv än vårt mänskliga behov av kontroll.

  Förmodligen känner vi alla ett sug efter normalitet. Att få tända utegrillen tillsammans med goda vänner utan att behöva fundera över om avståndet är tillräckligt, att få kunna småprata och trivselknuffas. Att få träffa sina vuxna barn i andra delar av landet. Att kunna gå och handla på vanliga tider, och få stå i kö på vanligt sätt. Och alla de små enkla, vardagliga handlingar som vi inte tar oss tid att uppskatta när de är självklara. Vågar vi hoppas att vi närmar oss den tiden igen? Att vi återfår normaliteten – men med nya erfarenheter.

  Bönen är ett sätt att vara med varandra, även om vi inte finns i samma rum. I bönen möts relationerna mellan oss medmänniskor, skapelsen, Gud och oss själva. Det är en gåva – och kanske också en uppgift – där alla kan dra sitt strå till stacken.

  Hur hösten blir vet vi inte. En hel del församlingar har nog planerat för ”både-och”. Oavsett vilket så är Guds nåd ny dag för dag. Som det står i samma psalm: Mätta oss var morgon med din nåd så att vi får jubla av glädje i alla våra dagar (90:14). Ibland är det ett bokstavligt jubel. Ibland handlar det mer om att orka en liten bit till.

  In i sommaren går vi, och jag vill önska er alla en sommar som på de sätt som är möjliga blir en god sommar, med avkoppling och glädje, med bön och eftertanke, med möten på de sätt som öppnar sig som genomförbara. För alla som arbetat mycket – kanske mer än vanligt – önskar jag en välsignad vila.

  Med varma hälsningar och önskan om Guds välsignelse!​

  +Martin Modéus

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2020-06-16
  X
  Dokumentid: 830418- Webid: 29037 - Unitid: 3