Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Klimat

  Linköpings stift har under lång tid bedrivit ett aktivt miljöarbete. Efter det första biskopsbrevet om klimat som kom 2014 tog vi som första stift i Sverige fram en egen klimatstrategi som svar på de uppmaningar som Sveriges biskopar riktade till kyrkan. Nu, ett antal år senare, med ett än allvarligare läge för vårt gemensamma klimat, har vi ett reviderat biskopsbrev och en gemensam nationell färdplan för klimatet för hela Svenska kyrkan. Även den vetenskapliga och politiska grunden har fördjupats, vi kan konstatera att vi riskerar att passera 1,5 graders målet i Parisavtalet inom 10 år. Vi närmar oss oåterkalleliga tröskeleffekter, vi måste agera kraftfullt och vi måste agera nu.

   

  Linköpings stifts Hållbarhetsdag 15 nov 22

  Tillhör du eller någon annan du känner en församling som arbetat aktivt med hållbarhet i sina olika verksamheter under den gamla klimatstrategin? Eller vill du att din församling ska ta steget vidare för ett mer hållbart arbete framöver med grund i den nya färdplanen? Kanske är du ideell eller förtroendevald och har ett intresse för att fortsätta engagera andra i din församling framöver och vill höra goda exempel från andra? Se hit!

  Linköping stift anordnar en gemensam Hållbarhetsdag den 15e november för att uppmärksamma det arbete som ni har gjort med grund i den gamla klimatstrategin och vägarna framåt.

  Miljöpris:

  Vi kommer under dagen att dela ut miljöpris. Nomineringsmöjligheter finns inom områdena Kyrkans liv, Kyrkogård, Miljödiplomering och Byggnader. Nominera och anmäl er fram till den 14 oktober, och sprid vidare informationen i era nätverk!

  Vi ses väl? Länk till anmälan: Hållbarhetsdagen

  Nu finns Linköpings stifts färdplan för klimatet på plats!

  Den nationella färdplanen för klimatet poängteras vikten av inre och yttre samling och vikten av att vi i tillit till Guds nåd och kärlek förmår frigöra kraft att bli de ansvarsfulla medmänniskor och skapade medskapare vi är i världen. Klimatkrisen väcker oro, ångest, skuld, rädsla, vrede och sorg – känslor vi måste ge utrymme, bearbeta och transformera till hoppfull handling. Vi behöver påminna oss om att människor och nationer genom historien överträffat sig själva och gjort det som ingen trott varit möjligt –trots allt. Kristen tro bärs av erfarenheten av att det till synes omöjliga kan bli verklighet, uppgivenheten får aldrig sista ordet. Samtidigt som vi bekänner vår ofullkomlighet och vår del i  klimatkrisen kan vi i andakt odla hopp och lust att vårda det goda, av kärlek till Gud, skapelsen och våra medmänniskor, med förhoppningen att förverkliga något av Guds rike i världen.  

  Linköpings stifts färdplan för klimat 2022-2026 beslutades av stiftsstyrelsen i december 2021, det blir därmed vårt andra strategiska dokument för klimatet. Här tar vi ännu ett steg och tydliggör vikten av att vi mobiliserar all vår gemensamma kreativitet, kunskap och engagemang för en tryggare, mer hållbar och hoppfull framtid. Linköpingstifts egen färdplan för klimatet ska ses som en konkretisering och komplement till den nationella färdplanen och som ett fortsatt svar på det förnyade biskopsbrevet om klimatet. 

  De övergripande målen för Linköpings färdplansarbete framgår av rutan till höger. Färdplanen finns att ladda ner och läsa bland dokumenten längre ner men kommer också att kompletteras med bilagor och formges under vårvinter till ett mer komplett dokument. . .

  Våra olika målområden är;

  • Kyrkans grundläggande uppgift
  • Pilgrimsutveckling och relation till skapelsen
  • Ekonomi och förvaltning
  • Byggnader
  • Resor och möten
  • Maskiner och kyrkogård
  • Jord och skog

  Hela färdplanen kan du ladda ner längst ner på sidan!

  Stiftets stöd till församlingar och pastorat

  Stiftskansliet erbjuder stöd till församlingar och pastorat genom rådgivning, nätverk, samverkan och gemensamma utbildningar. Stiftkansliet ansvarar också för stiftets arbete med Svenska kyrkans miljödiplomering och erbjuder stöd för genomförande och diplomering enligt den standarden. (Se vidare under rubriken "Svenska kyrkans miljödiplomering" samt längst ned på sidan de nedladdningsbara arbetsmaterialen.) 

  Stöd finns även att få kring många praktiska och strategiska miljöfrågor rörande, kemikalier, avfall, policyarbete, resor, energi och energieffektiviseringar liksom investeringar av laddpunkter för el-fordon, solcellsanläggningar, styr- och regler system och annat gällande fastigheter. På kyrkogårdssidan finns möjlighet att få stöd och rådgivning att få gällande grönt kulturarv, biologisk mångfald, skötsel, gravstensvård med mera. Men vi stöttar också när det gäller samtalsgrupper, bibelstudier, pilgrimsvandringar och mycket mer.

  Inom Svenska kyrkan finns stark samverkan när det gäller miljö- och klimat och det pågår just nu ett flertal olika projekt. Mer om de projektet samt hur din församling/pastorat kan ansöka om medel hittar du här.

   Kurser och utbildningar​

  När det gäller kurser och utbildningar så har stiftsorganisationen stora möjligheter att hjälpa till, kom gärna med förslag kring vad som saknas så ser vi vad vi kan bidra med.

  Här finns exempel på kurser  och seminarier som vi kan anordna om intresse finns. Gör gärna en intresseanmälan, när vi blir nog många hittar vi ett datum tillsammans! De flesta kurser kan anordnas både digitalt och på plats tillsammans. På hållbarhetsportalen finns också många kortare seminarier kring olika områden att ta del av.

  • Grundläggande miljöutbildning (krav för miljödiplomering) - finns även som en digital utbildning att gå igenom själv på Hållbarhetsportalen
  • Miljödiplomering, vad innebär det? - digital introduktion
  • Miljöutbildning fortsättning, inlklusive omvärldsbevakning
  • Miljöledning för miljögrupper och beslutsfattare
  • Grundläggande miljölagstiftning 
  • Kemikaliehantering
  • Avfallshantering
  • Klimatberäkningar
  • Klimatredovisning och grönt bokslut
  • Biologisk mångfald och naturvärden på kyrkogårdar
  • workshop klimat och miljö i praktiken

  Gör en intresseanmälan och/eller kom med egna förslag

  ​  

  Reflektion, samtal och lärande

  Utöver regelrätta kurser och seminarier så kan vi stötta i att starta upp samtalsgrupper, studiecirklar, samtals-/inspirationstillfällen eller kanske en bokcirkel. Vi har mängder med tips på användbart material, teman, filmer, böcker mm - hör av er så hjälper vi till. Ibland kan man känna sig lite ensam i sitt miljöengagemang i sin lokala församling/pastorat. Då finns möjlighet att delta​/göra en intresseanmälan till något av nedanstående för digitala/semidigitala träffar med andra intresserade i stiftet (beroende på pandemins utveckling så kan vissa träffar vara fysiska).

  • Samtalsgrupp Biskopsbrevet om klimat
  • Samtalsgrupp Aktivt hopp
  • Samtalsgrupp Naturens rättigheter. 
  • Samtalsgrupp Fred med jorden

   Gör en intresseanmälan och/eller kom med egna förslag

   

  Det finns också möjlighet att engagera sig i Svenska kyrkans hållbarhetsarbete i Linköpings stift genom att vara med i vårt miljönätverk som normalt sett har två träffar per år. Man kan också göra en intresseanmälan för att få regelbundna utskick per mail om vad som händer inom miljö- och klimatområdet. Det finns också möjlighet att ta del av information och samverka via vår Facebookgrupp "Planetskötare i Linköpings stift".

  Varje fredag (nästan i alla fall) har vi också digitala frukostmöten - Framtidsfredagar kring olika teman (läs mer under kurser och mötesplatser).

   

  Bakgrund och historik

  2011-2013 genomförde Linköpings stift ett stort energieffektiviseringsprojekt med fokus på alla stiftets uppvärmda fastigheter, med målet att minska energiförbrukning och beroendet av fossila bränslen. Ett gemensamt ramavtal för el togs fram, liksom ramavtal för solcellsanläggningar mm. 

  I mars 2017 gick Linköpings stift med i regeringens initiativ Fossilfritt Sverige och presenterade samtidigt offentligt sin ambitiösa klimatstrategi. Strategin togs fram 2015 som ett svar på biskopsbrevet om Klimat.

  Vill du läsa stiftets ursprungliga klimatstrategi så finns den här: Klimatstrategi för Linköpings stift

  Se biskop Martin Modéus och Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, tala om klimatarbete i Östnytts inslag: Östnyttinslag SVTplay

  Läs mer om Fossilfritt Sverige: Fossilfritt Sveriges hemsida

   

  Biskopsbrev om klimatet

  Skapad:2014-05-08 13:41:00

  Första gången ”Ett biskopsbrev om klimatet” kom ut var 2014. I september 2019 var det dags för en reviderad version av brevet.

  Läs mer om biskopsbrevet från 2019

  Portal för hållbarhet

  Här hittar du stödmaterial och inspiration till hållbarhetsarbetet i din församling, ditt pastorat och ditt stift. 

  Läs Hållbarhetsportalen här

  Foto: IKON, Svenska kyrkan

  Övrigt miljöarbete i Linköpings stift

  Skapad:2015-03-23 12:11:00

  Linköpings stifts prästlönetillgångar har som policy att dess skogsbruk ska vara dubbelcertifierat enligt PEFC™ (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes)™ och FSC® licens nr FSC-C014110. (Forest Stewardship Council)®

  Stiftsgården Vårdnäs är en Svanen-märkt hotell-och konferensanläggning.

   

  Redaktör
  Katarina Blyme, Linköpings stiftsorganisation
  Innehållsansvarig
  Frida Gårdmo, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2022-09-27
  X
  Dokumentid: 811633- Webid: 29037 - Unitid: 3