Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Ducatus nyhetswebb

  Attefall öppnar för begravningspeng

  [2013-12-19 11:51]

  Clearingsystemet behöver ses över, bland annat så att det inkluderar kostnader för investeringar, sa statsrådet Stefan Attefall i riksdagen under onsdagens interpellationsdebatt.

  – Ett spår kan vara att se över clearingsystemet så att man får ta med sig de pengar man betalt när man ska begravas.

  I en interpellation till statsrådet Stefan Attefall (kd) tog Helene Pettersson i Stockaryd (s) upp frågan om villkoren i samband med den judiska församlingens begravningsplats i Stockholm:

  Vad avser statsrådet och regeringen att göra för att den judiska minoriteten ska kunna begravas i enlighet med de judiska traditionerna men på samma ekonomiska villkor som gäller för alla andra medborgare i landet?

  Bakgrunden är bland annat att den judiska församlingen behöver bygga ut eller på annat sätt utöka sina begravningsplatser, vilket kommer att medföra stora kostnader.

  I sitt svar den 18 december och i den debatt som följde redogjorde Stefan Attefall för hur begravningsverksamheten är organiserad och finansierad med begravningslagen som grund. Han konstaterar att innehavare av enskilda begravningsplatser kompenseras för de tjänster som omfattas av begravningsavgiften genom clearingsystemet, något som regeringen har för avsikt att se över.

  En kostnad som clearingsystemet inte kompenserar innehavare av enskilda begravningsplatser för, konstaterar Attefall, är förvaltningskostnader, en kostnad som kan bli extra betungande för den judiska församlingen då gravrätten enligt traditionen ska vara evig. Behovet av mark ökar och i Stockholm har man inte lika lätt kunna tillmötesgå den judiska församlingens behov så som man kunnat göra på andra håll.

  – Vi ska sträva efter att ha ett samhälle med mångfald, sa Stefan Attefall, och att olika traditioner ska kunna leva sida vid sida. Även den judiska gruppen ska ha rimliga förutsättningar att hantera sin tradition på begravningsområdet utifrån sin historia och sina erfarenheter.

  – Jag kommer att arbeta hårt för att vi ska hitta en rättvis fördelning så att det skapas en rimlig situation också för den judiska gruppen. De förändringar vi gör måste dock vara allmängiltiga och generella för alla enskilda huvudmän.

  – Därför, sa Stefan Attefall, måste vi se över regelverket. Ett spår kan vara att se över clearingsystemet så att man får ta med sig de pengar man betalt när man ska begravas. Det rimliga är att man får en viss kompensation inte bara för direkta, löpande kostnader utan också för investeringskostnader.

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  forsamlingsforbundet\BoS,
  Skapad
  2013-12-19
  X
  Dokumentid: 810372- Webid: 772636 - Unitid: 2147483248