Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Kurser och mötesplatser

  Stiftet ordnar utbildningar och arrangemang för medarbetare i församlingarna, men också för förtroendevalda, ideella och ibland för privatpersoner.

  ​Lär dig ännu mer! Hoppas du hittar något som passar dig under respektive rubrik nedan.

  ​​

  21/9 Grundkurs Kyrksam 

  Kursen innehåller bl.a. en grundläggande genomgång med tonvikt på vårt ansvar att underhålla vårt gemensamma register med regelverk, grundläggande om upplägg av medarbetare, förtroendevalda, grupper samt underhåll av uppgifterna. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  22-23/9 Grundkurs Kbok 
  Detta är en certifieringskurs som ger behörighet att arbeta som handläggare och sköta om registreringar av inträden/utträden samt ministerialböcker i Kbok som vårt gemensamma medlemsregister. Kursen rekommenderas även till kyrkoherdar som har ansvar för arbetet. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  24/9 Grundkurs KOB 
  Kursen ger en grundläggande genomgång av KOB (kollekt- och betalsystem) avseende hantering och redovisning av kollekter samt hantering av internfakturor för dem som inte har integrerat fakturahanteringen med ekonomisystemet i församlingen. Stiftsgården Stjärnholm.​
  Läs mer och anmäl senast 20/8

  20/10 och 21/10 Administrationsträffar hösten 2020
  Informationsmöten om de gemensamma administrativa systemen. Kumla församlingshem resp. Stiftsgården Stjärnholm alt. videolänk.
  Läs mer och anmäl senast 21/9  

   

  21/9 och 8/12 Handledning för jourhavande präst
  Strängnäs stift erbjuder handledning för dig som arbetar som jourhavande präst i Jourhavande prästs tre kanaler. Strängnäs stiftskansli.
  Läs mer och anmäl dig

  Start 28/10 Arbetshandledning för diakoner ht 2020
  Inför handledningstillfället förbereder du dig så att du kan ta upp en fråga om något som du har erfarit som svårt i ditt arbete och vill få belyst med gruppens hjälp. Gruppen ses under tre terminer och arbetar varje tillfälle i fyra arbetspass med tid för varje deltagare att ställa sin fråga i centrum. Stiftskansliet i Strängnäs eller via webb.  
  Läs mer och anmäl senast 18/9

  Vt 2021 Barnledarutbildning, fördjupning OBS, nya datum!
  För dig som har gått barnledarutbildningen på Sigtuna, Stjärnholm eller på distans i Stockholm under de senaste åren. Utbildningen består av tre delar: förträff, valfri resa och avslutande seminarium.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/9  

  5-6/11 Pedagogiska dagar
  Pedagogiska dagar är dagar som lyfter upp pedagogiken i församlingen. För dig som arbetar med pedagogik för och med barn.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  Själavårdsutbildningar 
  S:t Lukas själavårdsutbildningar erbjuder fortbildning och fördjupningskurser i själavård för dig med själavårdsuppdrag inom kyrka eller samfund.
  Här hittar du S:t Lukas kurser 

  14/10 Speciella själavårdsuppdrag - INSTÄLLT 
  Nätverksmöten och samtal med biskop Johan för Svenska kyrkans medarbetare i sjukhuskyrka, universitetskyrka samt kriminalsjälavård. Dagen delas mellan gemensamt möte och nätverksmöte för de tre arbetsområden var för sig. Stiftskansliet i Strängnäs alt.videomöte.

  22/10  Mer Än Jobb – introduktion S:t Mary - Ändrat till digitalt möte
  Var med och utveckla arbete för meningsfullhet och sysselsättning. Delta i digital temadag den 22 oktober med introduktion av arbetsmodellen ”S:t Mary”. Vi får höra hur modellen fungerar och hur den kan användas i just din församling. Via Zoom.
  Läs mer och anmäl senast 15/10 

  Start 28/10 Arbetshandledning för diakoner ht 2020
  Inför handledningstillfället förbereder du dig så att du kan ta upp en fråga om något som du har erfarit som svårt i ditt arbete och vill få belyst med gruppens hjälp. Gruppen ses under tre terminer och arbetar varje tillfälle i fyra arbetspass med tid för varje deltagare att ställa sin fråga i centrum. Stiftskansliet i Strängnäs eller via webb.  
  Läs mer och anmäl senast 18/9

  13/11 Nätverksmöte diakoniassistenter 
  För dej som har ansvar för församlingens diakoni, planering och genomförande, men inte är diakon; t.ex. diakoniassistent, pedagog eller präst med huvudansvar för församlingens diakoni. Dagen erbjuder bl.a. orientering i stöd för ert arbete och uppföljning av samtal i samband med kursen Introduktion i diakoni. Strängnäs stiftskansli.
  Läs mer och anmäl senast 13/10

  20/11 Nätverksmöte diakoner i församlingstjänst
  Nätverkande, rådslag och kunskapsinhämtning. Dagen fylls av möte med biskop Johan, miniföredrag om kunskap och resultat från projekt Fokus Diakoni som avslutas i vinter. Dagen ersätter delvis det inställda Diakoner i biskopsgården i mars. Prel. på stiftskansliet i Strängnäs.
  Läs mer och anmäl senast 6/11

   

  24/9 Teologiskt rådslag med ärkebiskop Antje Jackelén
  ”Otålig i hoppet: teologiska frågor i pandemins skugga”. Coronaviruset har fått omvälvande konsekvenser för oss som personer, samhälle och mänsklighet. Den förändrade situationen kräver förnyad teologisk reflektion. Ärkebiskop Antje Jackelén ger en inledning till rådslaget utifrån sin nyutgivna bok ”Otålig i hoppet”. Dagen inleds med mässa i Strängnäs domkyrka. Möjlighet att delta på plats i Strängnäs eller digitalt. Begränsat antal platser!
  Läs mer och anmäl senast 16/9 

  Psalmvaro FRAMFLYTTAD
  Är du nyfiken på att tillsammans med andra, sjunga och lära dig mer om de psalmer och sånger vi sjunger i kyrkan? Vill du veta mer om historien kring psalmen? Vilka tror vi är de nya psalmerna? Kursen ”Psalmvaro” vänder sig till kyrk- och gudstjänstvärdar, men är också öppen för andra intresserade och hålls på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer

  27/10 Det gudomliga ordets tjänare – att predika till hjärtat
  ”Det gudomliga ordets tjänare – att predika till hjärtat” Det är temat på årets ekumeniska fördjupningsdag på Örebro teologiska högskola. De tre huvudtalarna är Bård Norheim och Joar Haga, teologer och författare till boken ”The Four Speeches Every Leader has to Know” samt Åsa Molin, doktorand och lärare i homiletik. Anmälan öppnar i augusti. 


  Start 21/9 Samtalskursen ”Mötas längs vägen” 
  Mötas längs vägen – att låta tron utmanas av livet. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupas i synen på kristen tro och spiritualitet. Kursen ges under sammanlagt åtta kurstillfällen med start hösten 2020.
  Läs mer och anmäl dig

  3/10 Ideellt forums Idédag 2020
  Delaktig?! – Hjälpa till eller ha delat ansvar. Vad tänker du på när du hör ordet delaktig? Är det att vara en del av något som är större? Att få forma sin egen del på sitt eget sätt med egna kompetenser och idéer? Att göra det någon annan förberett åt mig att utföra? Arrangörer förutom Ideellt forum är Eskilstuna pastorat och Sensus Svealand. Vi ses på två ”platser”:i i Eskilstuna, Fors kyrka, annars ses vi på webben.
  Läs mer och anmäl senast 4/9

  Start jan 2021 Att vara kyrka
  En processutbildning om idealitet, identitet och medarbetarskap. Utbildningen är en utveckling av Att leda ideella och riktar sig till församlingar som önskar utveckla sitt arbete med delaktighet och ideellt engagemang. Under utbildningen varvas arbete hemma i församlingen med träffar på Vadstena folkhögskola.
  Läs mer och anmäl senast 1/12

  Nätverksträffar för informatörer - videomöte
  Informatörsnätverket nästa träff är 18 september.
  Läs mer och anmäl dig

  Utbildningar i Mallverktyget och Content studio
  Under 2020 ges flera tillfällen till utbildning i Svenska kyrkans gemensamma verktyg för webb och mallar.
  Läs mer och anmäl dig 

  Kommunikationsstöd
  Vill du höja kompetensen kring kommunikationsfrågor i församlingen/pastoratet?
  Läs mer

  Introduktionsprogram vid kyrkoherdeskifte
  Strängnäs stift vill bidra med stöd och utbildning för att skapa en god introduktion vid kyrkoherdeskifte i stiftets församlingar. Detta vill vi åstadkomma genom flera olika insatser och målet är att varje ny kyrkoherde som tillträder tar del av detta erbjudande.

  Ledarstöd i Strängnäs stift
  För dig som är kyrkoherde/församlingsherde i någon av Strängnäs stifts församlingar finns ett program för stöd, som omfattar hela processen från att en ny kyrkoherde/församlingsherde tillträder fram till att man avslutar sin tjänst. 
  Läs mer

  28-30/9 samt 17/11 Utvecklande ledarskap
  Ett av Strängnäs stifts fokusområden är ledarskap. Inom ramen för stiftets arbete med ledarutveckling har behovet av en gemensam ledarskapsutbildning vuxit fram. Vi vill nu inbjuda chefer och ledare i stiftet till en ledarskapsutbildning där modellen är framtagen av Försvarshögskolan. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig senast 4/9

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning KH33
  Kyrkligt ledarskap, en behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning för blivande kyrkoherdar eller arbetsledande komministrar. Start 1-3/2 i Sigtuna.
  Läs mer och anmäl dig senast 15/9

  15-16/10 Presidiekonferens 2020
  Presidiekonferensen den 17-18/3 på Stiftsgården Stjärnholm blev inställd. Nu finns ett nytt datum och du som hade anmält dig har förtur. För ordförande och vice ordförande i kyrkoråd och församlingsråd samt kyrkoherdar och församlingsherdar.
  Läs mer och anmäl senast 15/9

   

  Psalmvaro FRAMFLYTTAD
  Är du nyfiken på att tillsammans med andra, sjunga och lära dig mer om de psalmer och sånger vi sjunger i kyrkan? Vill du veta mer om historien kring psalmen? Vilka tror vi är de nya psalmerna? För kyrk- och gudstjänstvärdar och andra intresserade, på Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer

  ​7/11 Anti-aging för rösten
  Den 7 november erbjuds en fortbildningsdag för körsångare och andra sångintresserade. I det sångpedagogiska konceptet Anti-aging för rösten, är syftet att utveckla sin röst genom hela livet. Via kroppsträning, tal och sångövningar lär vi oss att behålla och till och med förbättra kvalitén på rösten. Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  Som anställd medarbetare i Strängnäs stift har du möjlighet att använda dessa rum för reflektion som stiftet erbjuder dig: 
  Andlig vägledning
  Arbetshandledning
  Själavård

  28/9-1/10 Andlig vägledning 2020-21 med retreat på Bjärka Säby
  Fyra dagars retreat med Andlig vägledning i grupp, därefter en Andlig vägledningsgrupp med träff en gång/månad under minst två terminer. För medarbetare och ideella i stiftets församlingar.
  Läs mer och anmäl senast 24/8      

  23-25/10 Skrivarhelg, Skriv din livsberättelse 
  Varje människa har något att berätta. Om sitt liv, framgångar och motgångar, lust och längtan, kärlek och arbete, tro och tvivel … Men hur gör man så att det blir läsvärt också för andra?
  Läs mer och anmäl dig senast 20/9

  10/11 Nätverksträff Andlig vägledning
  " Att tala vänskapligt om gudomliga ting". En föreläsning med Cecilia Wadstein, präst och författare, för stiftets andliga vägledare. I Domherren, Strängnäs.
  Anmälan öppnar inom kort.  Teckenspråk - kurser 2020 
  2020 kanske är året du ska lära dig ett nytt språk? Eller bli ännu bättre? Välkommen att anmäla dig till Svenska kyrkans kurser i teckenspråk. Se alla kurserna här

  5-6/11 Pedagogiska dagar
  Pedagogiska dagar är dagar som lyfter upp pedagogiken i församlingen. För dig som arbetar med pedagogik för och med barn.
  Läs mer och anmäl dig här senast 4/10

  29-31/1 Vuxenväg till tro – Katekumenat
  Ledarutbildning för dig som är nyfiken på eller arbetar med katekumenatet i församlingen. Kursen ges i samverkan mellan Strängnäs, Uppsala, Linköpings och Stockholms stift med stöd av Föreningen för katekumenatet i Sverige. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 18/12

  16-18/10 Läger för små konfirmandgrupper
  Har ni få konfirmander? Kanske är det svårt att arrangera ett läger med en liten grupp? Kom på "Läger för små konfirmandgrupper" på Stiftsgården Stjärnholm och ha läger tillsammans med andra grupper så blir vi fler!
  Läs mer och anmäl er här senast 13/9

  29-31/10 På djupet
  Temat för detta ”På djupet”-läger är: allhelgona, döden, nytt liv, en ny chans, eller vad som för oss på djupet! Samtal, vandringar, andakter, gudstjänst, måltider, spela spel står på programmet. För dig som är över 18 år och vill på djupet samtala med andra. På Stiftsgården Stjärnholm.
  Läs mer och anmäl senast 28/9​

  6-8/11 Konfirmandläger på Stjärnholm
  Tre läger med start i november. En tid av stark gemenskap och många roliga upplevelser där frågor om kärlek, tro och liv får stå i centrum. Anmälan är stängd.
  Läs mer

  13-15/11 IKON ungledarutbildning
  Tema: Musik, sång och spel – för dig som vill fördjupa dig att använda musiken i din roll som ung ledare! Delta på plats på Stiftsgården Stjärnholm eller från ditt församlingshem via Zoom.
  Läs mer och anmäl senast 12/10

  19-20/11 Rektorsforum för Svenska kyrkans förskolor
  Kyrkokansliet i samverkan med Skara stift bjuder in till Rektorsforum för Svenska kyrkans förskolor. Detaljerat program kommer under hösten. I Mösseberg, Falköping.
  Läs mer här

   

  Datum att lägga på minnet:

  2020: 

  3/11 Möte för hbtq-nätverket (flyttat från 12/5)

  2021:​

  5-7/2 IKON ungledarutbildning, Stjärnholm
  13/2
  Konfirmanddag, Strängnäs domkyrka
  28-31/3 Stilla dagar, Stjärnholm
  12/5 Barndag, Stjärnholm
  22-23/5 Barnkörläger, Stjärnholm
  9-12/8
   LIFE, Stjärnholm 
  22-24/10 IKON ungledarutbildning, Stjärnholm

  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna-Maija Junnila, Strängnäs stift
  Uppdaterad
  2020-09-18
  X
  Dokumentid: 790201- Webid: 28948 - Unitid: 5