Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  På andra arenor

  "På andra arenor" är ett inspirationsmaterial som lyfter exempel på Svenska kyrkans närvaro bland lokala verksamheter. Materialet bygger på en studie i tio församlingar.

  "- Följ med upp i kranen!, föreslog en av sågverksarbetarna. Trots att prästen Maria var höjdrädd följde hon med. Väl där uppe bland alla spakar, berättade mannen om sitt liv. Ett själavårdssamtal i en annorlunda miljö. Han skulle aldrig kommit till en kyrka och satt sig i ett slutet rum, tror Maria. Men här i sin egen miljö kände han sig trygg. Värre var det för Maria, högt däruppe…"

  Detta är en av de ögonblickbilder av Svenska kyrkans närvaro i arbetslivet som presenteras i På nya arenor.

  Studien visar att Svenska kyrkans närvaro är uppskattad i de församlingar som lyfts fram men att det verkar krävas en specifik typ av social kompetens och flexibilitet hos medarbetarna för att nå dit. I studiens resultat framkommer vikten av ett tydligt mandat från kyrkoråd och chefer för att verksamheten på andra arenor ska få en naturlig och prioriterad plats i församlingens arbete.

  Förhoppningen är att materialet ska inspirera till fortsatt reflektion och stimulera fler församlingar att utvidga sin närvaro i sammanhang som inte utgör traditionella som Svenska kyrkan själv bjuder in till oftast i kyrkorummet eller i församlingshemmet.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åsa Kristenson,
  Uppdaterad
  2016-03-08
  X
  Dokumentid: 789968- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617