Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strukturförändring

  Strukturförändring

  Från den 1 januari 2014 har Svenska kyrkan delvis en ny struktur med anledning av kyrkomötets beslut om ny organisation på lokal nivå (strukturförändring). Här beskrivs övergripande de förändringar som följer av kyrkomötets beslut kopplat till kyrkoordningens bestämmelser gällande styrning, ledning, namnändringar, datasystem, lagfarter, viss ekonomi, personal och kommunikation. Vissa frågor berör också indelningsändringar.

  Alla församlingar och samfälligheter berörs
  De nuvarande församlingarna och samfälligheterna berörs av strukturförändringen i olika stor omfattning. Vissa församlingar kommer kanske inte att märka av strukturförändringarna överhuvudtaget. Andra församlingar och samfälligheter
  träffas enbart av de förändringar som följer av själva strukturförändringen, medan andra också berörs av ett beslut om ändring i den territoriella församlingsindelningen inom ett stift, en s.k. indelningsändring (37 kap. kyrkoordningen), förutsatt att stiftet senast den 31 december 2012 fattat ett sådant beslut.

   

  Skapad:2012-11-19 22:33:00

  Kyrkomötet har beslutat om en ny struktur för Svenska kyrkan. Beslutet innebär att församlingen får en tydlig ledning och medlemmarna möjlighet till större inflytande och engagemang. De kyrkliga samfälligheterna kommer att upphöra från 1 januari 2014. Dessa ombildas till pastorat som leds av en kyrkoherde.

  Läs mer om Enklare struktur för Svenska kyrkan

  Aktuellt inom området

  Pastorat med totalansvar
  – Nu får vi ett pastorat i Västerås som tar totalansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Det blir en gemensam strategisk nivå för hela pastoratet. Det är det nya i det här, säger Ingemar Egelstedt, (Posk) den sittande kyrkonämndens ordförande
  Skapad 2013-12-16 08:57 av: Roland Asplund
  Kyrkan får starkare röst i Västerås
  1 januari 2014 blir samfälligheten Svenska kyrkan i Västerås ett pastorat. Det lokala församlingslivet ska stärkas genom lokala kyrkcentrum och att flera församlingar skapas. Kyrkans röst ska bli mer samlad och tydligare för människor i Västerås.
  Skapad 2013-12-11 20:09 av: Roland Asplund
  Nominering av församlingsråd
  Ett nytt avsnitt angående nominering av församlingsråd har tillförts materialet. Materialet finns tillgängligt via intranätet, men också i form av en bilaga till huvudmaterialet Strukturförändring 2014.
  Skapad 2013-10-02 07:55 av: Migelle Wikström
  1 2 < > 

   

  X
  Dokumentid: 779603- Webid: 779603 - Unitid: 2147483235