Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Församlingsinstruktioner

  Församlingsinstruktionen är församlingens/pastoratets styrdokument och vägen dit är en process där nyckeln till ett bra resultat är delaktighet.


  Dags att skriva FIN?

  I många församlingar och pastorat är det nu dags att ta fram eller revidera sin församlingsinstruktion. Här nedan finns FIN-guiden för arbetet som du kan ladda ner, eller beställa från stiftskansliet. Församlingar som ska arbeta med sin FIN kommer i god tid att bli kontaktade av sina stiftshandläggare för att bjudas in till en introduktionsdag. 

  Längst ner på sidan kan du hitta den processplan som vi tillsammans ska fylla  i innan arbetet kan komma igång på allvar. Du ska också fylla i en Nulägesbeskrivning i början av arbetet.

  Som resurs i arbetet finns förutom FIN- handläggarna också resurspersoner till hjälp i arbetet med barnperspektiv, konfirmandhandlingsplan och gudstjänst.

   

  Omvärldsanalys  

  För att förstå de utmaningar och möjligheter som vi har framför oss behöver vi spana ut över den värld vi befinner oss i. I arbetet med er omvärldsanalys har ni god hjälp av Svenska kyrkans statistikdatabas. Du når den här .

  Barnperspektivet​

  I församlingsinstruktionen ska barperspektivet vara synligt. Syftet är att det ska få praktiskt genomslag i den dagliga verksamheten i församlingen. ​Läs mer om barnperspektiv här

   

  Konfirmandhandlingsplan

  Konfirmandhandlingsplanen ska vara ett levande och strategiskt verktyg i arbetet med konfirmander. De församlingar som arbetar både strategiskt och långsiktigt med sina konfirmandhandlingsplaner kan se resultat både kvantitativt men framförallt kvalitativt. Läs mer om konfirmandhandlingsplan

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanna Löfgren, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2022-08-05
  X
  Dokumentid: 773244- Webid: 29037 - Unitid: 3