Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Programförklaring för mötet med barn 0–6 år

  Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år

  Svenska kyrkans möte med barnet 0-6 år

  [2013-01-21 12:00]

  Vad kan föräldrar och barn förvänta sig av mötet med Svenska kyrkan? Det är kärnfrågan i skriften Svenska kyrkans möte med barnet 0–6 år. Den är framtagen i samarbete mellan Svenska kyrkan på nationell nivå och stiften med Peter Ekman som projektledare.

  I kyrkoordningen står det att barnet har en särställning i kristen tro. Det betyder att barnet är viktigt i församlingens uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Skriften Svenska kyrkans möte med barnet 0–6 år berättar hur Svenska kyrkan vill att mötet med barn och deras föräldrar ska vara.
  I skriften behandlas pastorala och teologiska motiv för möten med barnet. Den tar upp förståelse av lärande och värdegrund och den beskriver hur Svenska kyrkan förhåller sig till barn och deras rättigheter. Där anges riktningen för församlingens möten med barnen 0–6 år och för stiftens främjande av det arbetet.
  Häftet är intressant för anställda och förtroendevalda i Svenska kyrkans församlingar och stift. Den är också ett stöd vid utveckling och framtagande av kursplaner på de kyrkliga utbildningarna. Genom församlingarna kan den även nå föräldrar till barn 0–6 år liksom samverkanspartners inom kommun, myndigheter och andra organisationer.

  Länk till Läs mer och ladda ner som PDF.

   

  Svenska kyrkans möte med barnet 0–6 år 
  Projektledare Peter Ekman
  Utgiven av Svenska kyrkan november 2012

  Redaktör och innehållsansvarig
  knet\annlundh,
  Skapad
  2013-01-21
  X
  Dokumentid: 773044- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460