Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Traditionellt eller svängigt med ny kyrkohandbok

  Första Advent i Visby domkyrka.

  Första Advent i Visby domkyrka. Foto: Roland Asplund

  [2012-12-03 21:35]

  Under första Advent har det varit premiär för förslaget till en ny kyrkohandbok. Var femte församling deltar i försöksverksamheten som pågår mellan första Advent 2012 och Domsöndagen 2013.
  - Varje tid har sitt språk. Kyrkan måste hänga med och uppgradera sig hela tiden och få ett språk som går att använda till vardags, säger domprost Mats Hermansson i Visby domkyrkoförsamling.

  Det är första Advent och nollgradigt. Staden Visby är inkapslad i ett rejält snötäcke. Domkyrkan Sankta Maria fylls i en jämn ström med gudstjänstbesökare, kanske med denna särskilda längtan som många av oss känner just i början av det nya kyrkoåret. Dagens Adventsmässa kl 11 firas efter det nya kyrkohandboksförslaget.
    ”Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter läkedom och upprättelse. Förlåt mig det jag har brustit mot skapelsen, mina medmänniskor och mig själv” som det står i den nya bönen om förlåtelse. I agendan är den nya gudstjänstordningen samlad under rubrikerna Samling, Ordet, Måltiden och Sändning. Agendan rymmer flera nyskrivna och oprövade texter och mässmusiken är inte helt lätt för församlingen så här första gången. Den låter litet brydd och ängslig, men finner sin plats i den sjungna förbönen och de välbekanta adventspsalmerna förstås.
    - Jag blir litet irriterad på mig själv för att jag inte klarar sångerna, men man lär sig med tiden. Det var en så vacker förbön och den satte sig också direkt, säger Helene Breidne, som är erfaren körsångare. Hon tycker det är klokt att förenkla gudstjänsten, ge den ett modernare språk.
    - Det är viktigt att det blir en balans, så att det fungerar för såväl den gamla som den nya generationen.
    Alma Hedlund-Emilsson är föräldraledig kantor och arbetar i domkyrkoförsamlingen. Det här var första gången hon hörde musiken.
     - Det var litet ojämn kvalitét. En del var lätta, andra svåra att sjunga och låg inte så bra i munnen. Man måste ge det mer tid för att ge det en chans, tycker hon.

  Tänka gudstjänst 
  I församlingen har arbetslag och förtroendevalda varit engagerade i arbetet. Det här är ett tillfälle att få vara med och påverka hela Svenska kyrkans arbete, menar Mats Hermansson.
    - Vi ska pröva så mycket som möjligt, inte minst musik. Under året kommer vi att ha två alternativa agendor, bl a en mer ”light” med mindre textläsning. Det här är ju ett tillfälle att tänka hela gudstjänsten.
     Som en del i det tänker domkyrkoförsamlingen bjuda in särskilda yrkesgrupper, arbetsplatser vid några tillfällen till gudstjänsten.
    - En ny kyrkohandbok är egentligen inte så dramatisk. Den församling som vill fortsätta som tidigare kan göra det. Och vill man ta ut svängarna med nytt språk och ny musik går det också bra. Kyrkans liv hänger inte på kyrkohandboken. Det som avgör är vad man fyller gudstjänsten med, tonen, hur man relaterar till människor. Vår stora uppgift är som tidigare att arbeta med hur vi välkomnar och bemöter människor, säger Mats Hermansson.
    I Visby stift deltar 13 församlingar av totalt 39 i försöken och de kommer även att vara remissinstanser. Stiften har en nyckelroll i försöksverksamheten med en ny kyrkohandbok med bl a utbildningar och seminarier för de inblandade församlingarna. Stiftsprost Richard Wottle tycker att processen med kyrkokansliet varit mycket bra.
    - För första gången ingår rättigheterna till mässmusiken i kyrkohandboken. Förslaget är ett försök att normera liturgin mer. Gudstjänststrukturen blir tydligare. Den frikyrkliga traditionen har fått ett starkt inflytande på den nya musiken och texterna. Samtidigt finns allt det gamla kvar. Urvalet av bibeltexter är bättre, fylligare. På det hela taget är jag positiv. Man ska inte skylla på det nya handboksförslaget om det blir en tråkig eller dålig gudstjänst, säger Richard Wottle.

  Roland Asplund
   
  Läs mer om förslaget till ny kyrkohandbok
   
  Redaktör och innehållsansvarig
  knet\rolasplu,
  Skapad
  2012-12-09
  X
  Dokumentid: 769293- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460