Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Linköpings stifts ledarutbildning för unga ledare

  Jag är en Ung ledare

  Unga ledare Foto: Royne Mercurio

  Linköpings stifts ledarutbildning vänder sig till unga ideella i stiftets församlingar. Alla ungdomar som är konfirmerade och har en frivillig ledarroll i sin församling är välkomna att delta. Deltagagandet behöver vara förankrat i församlingen då det är församlingen som ansvarar ekonomiskt och med handledning.

  Ledare på väg (Unga Ledare) 2022 - aktuell info

  Skapad:2020-08-25 11:20:00

  Uppdaterad information 2022-03-17

  ​Vi följer utvecklingen av pandemin, Folkhälsomyndighetens rekommendationer, aktuella råd och anpassar verksamheten efter det.​ 

  /Malin Attervåg

   

  Full fart

  Frihet på hjul Foto: Magnus Aronsson /IKON

  Skapad:2020-10-26 14:18:00

  Unga ledare - FRIARE är den avslutande delen av stiftets ledarutbildning. Kursen planeras för att kunna genomföras helgen den 21-23 april 2023 på Vadstena folkhögskola.

  Läs mer om kurshelgen här

  Höstterminens kurser: 

  Foto: Magnus Aronsson /IKON

  Skapad:2021-06-22 10:00:00

  Ledare på väg helgen som handlar om "Gudstjänsten- leken" planeras för att kunna genomföras på Gransnäs ungdomsgård 11-13 november 2022.

  Läs mer om kurshelgen här

  Skapad:2021-06-22 10:00:00

  Ledare på väg helgen med tema "Bibelns berättelser och våra egna" genomförs på Gransnäs ungdomsgård 7-9 oktober 2022.

  Läs mer om kurshelgen här

   

  Vårterminens kurser: 

  Foto: Magnus Aronsson/IKON

  Skapad:2021-06-22 11:00:00

  Ledare på väg, kurshelgen som handlar om "Självkännedom - dopet" planeras för att kunna genomföras på Gransnäs ungdomsgård helgen den 10 -12 mars 2023.

  Läs mer om kurshelgen här
  Nattvard

  Nattvard Foto: Magnus Aronsson/IKON

  Skapad:2021-06-22 11:00:00

  Ledare på väg-helgen "Kommunikation - nattvard" genomförs på Gransnäs ungdomsgård 27-29 januari 2023.

  Läs mer om kurshelgen här

   

  Utbildningens upplägg och innehåll

  Ledarutbildningen skapar mötesplatser för unga ledare och handledare från stiftets olika församlingar. Mötesplatser för reflektion och delande av tankar om tro och liv. Det ges utrymme för möten med den mångfald av uttryck som finns i Svenska kyrkan. 

  Hela livet kan beskrivas som en rörelse, en vandring eller en resa. På vår väg får vi mötas, stanna upp och reflektera, dela tankar om tro och liv och fördjupa de tre grundrelationerna: relationen till mig själv, skapelsen och medmänniskan samt Gud. 

  Linköpings stifts ledarutbildning vänder sig till unga ideella i stiftets församlingar. Alla ungdomar som är konfirmerade och har en frivillig ledarroll i sin församling är välkomna att delta. Deltagagandet behöver vara förankrat i församlingen då det är församlingen som ansvarar ekonomiskt och med handledning. 

  För handledare till unga ledare skapas möjlighet att reflektera över sitt eget ledarskap, sin roll som handledare och utifrån stiftets rörelser reflektera över vad det innebär att vara möjliggörare. 

   

  Utbildningen bygger på att den görs tillsammans av de deltagande församlingarna. 

  Utbildningen är indelad i sex kurser och pågår under 1,5–3 år. 

  Utbildningen görs i samverkan med Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift och Sensus  

  Syfte med ledarutbildningen är: 

  • Möjliggöra för unga människor att stärkas som bärare av församling och kyrka. 
  • Möjliggöra att unga människor ska vara trygga i sig själva och i sin roll som ledare. 
  • Främja trygga mötesplatser för barn och ungdomar i Linköpings stifts församlingar. 
  • Ledarskapsutbildningen ska ge teoretisk kunskap men främst praktisk erfarenhet och fördjupande reflektion.  

   Jag är en ledare- växa

  Första delen Jag är en ledare – växa genomförs i församlingen. Detta är grunden som deltagaren behöver för att kunna ta del av stiftets fortsatta utbildning. Det är församlingen som ansvara för genomförandet av denna delkurs. Det går att samverka med andra församlingar kring utbildningens innehåll och genomförande. 
  Se innehåll i fil nedan, uppdatering sker under 2021

  I den grundläggande utbilningen i församlingen ska Trygga möten ingå.

  Skapad:2018-02-22 16:09:00

  Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga vill erbjuda trygga och säkra möten för barn och unga som vistas i våra verksamheter.

  Läs mer om Från och med 1 oktober 2022, finns all info om Trygga möten på Kornet.

   

   

  Självkännedom - Dopet

  Kristen tro är att leva sitt liv med dopet som grund. I dopet påminns vi om Guds röst som säger: Du är mitt älskade barn, min utvalda.  Dopet ger oss en kristen identitet som befriar oss att vara de vi är, älskade för de vi är, inte för det vi gör. I dopet kallar Gud oss att vara Jesu lärjungar och att leva i vårt dop, genom påskens berättelse. Vi går från mörker till ljus gång på gång i våra liv. Påskens drama, från död till liv, blir ett mönster genom hela livet.   

  För att kunna leda andra behöver en ledare först lära känna sig själv. Vi behöver veta hur vi själva fungerar i olika situationer innan vi kan leda andra. En god självkänsla gör att ledaren kan vara äkta i ledarskapet. 

  Vi vill att deltagarna ska

  •   få fördjupad förståelse för begreppen självförtroende, självkänsla och självtillit  
  • få ökad självkännedom
  •  få bredare kunskap om dopet och reflektera över sitt eget dop 
  • få fördjupa de tre grundrelationerna (relationen till mig själv, skapelsen och medmänniskan samt Gud) och att få hjälp att finna Gud i allt
  • få möta och lära känna nya människor 

  Kommunikation – Nattvarden

  Det är viktigt att kunna förmedla till andra hur jag känner och upplever men också vara öppen för vad andra känner och tänker.  
  Som ledare behöver jag och vi kunna kommunicera på olika sätt.  
  I kommunikation sker ett utbyte, precis som i nattvardens kommunion, för där får vi ge av oss själva och ta emot Jesus Kristus.

   

  Vi vill att deltagarna ska

  • få en fördjupad förståelse av nattvarden – både teoretiskt och praktiskt 
  • få reflektera över sin egen relation till nattvarden,
  • få en bredare bild av vad kommunikation är 
  • få reflektera över vad jag kommunicerar och vill kommunicera – både som kyrka och som ledare/människa  få möta och lära känna nya människor 

  Leken – Gudstjänsten

  Leken är ett sätt att öppna upp, att lära känna sig själv och andra på ett lekfullt sätt. Den kan fungera som en nyckel i många sammanhang. I leken och dramat formas nya förhållningsregler och förutsättningar som underlättar fördjupande samtal. 

  Människor är olika, vi lär oss på olika sätt och behöver en mångfald av olika metoder och ett flexibelt arbetssätt. Vi behöver vara lyhörda både för individen, gruppen och omvärlden. Vi vill arbeta för ett gott gruppklimat, genom att jobba med delande, samtal, samarbete och lek. 

  Gudstjänst, bön och andakt är rum för våra möten med Gud, oss själva och varandra. För att skapa förtrogenhet med gudstjänsten behöver vi få använda vårt eget språk och våra egna gestaltande uttryck. 

   

  Vi vill att deltagarna ska

  • få fördjupad förståelse för leken genom att reflektera över dess möjligheter och hinder.  
  • få utforska att gudstjänsten handlar om våra liv tillsammans med Gud och varandra. 
  • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen 
  • få möta och lära känna nya människor 

  Bibelns berättelser och våra egna

  Bibeln är ett bibliotek av berättelser om människors erfarenheter av Gud och livet och rymmer en mångfald av Gudsbilder. Med hjälp av bibelns berättelser kan vi få bilder av vem Gud är och stöd till handling för kärlekens skull. 

  Bibelns berättelser kan vara hoppfulla och härliga men också svåra och motsägelsefulla, därför behöver vi läsa, fundera, tolka och förundras tillsammans. 

   När vi delar våra egna berättelser och lyssnar på varandra kan vi få syn på hur den stora berättelsen också handlar om oss.  

   

  Vi vill att deltagarna ska

  • få en bredare kunskap om Bibeln och få prova på olika sätt att använda Bibelns berättelser 
  • få upptäcka och utforska hur våra egna berättelser om livet står i relation till Bibelns berättelser 
  • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen
  •  få möta och lära känna nya människor  

   FRIARE – Kompetens

  FRIARE är ett befrielseteologiskt och befrielsepedagogiskt material för ledare. FRIARE är inspirerat av MOD – mångfald och dialog, som vill utmana fördomar och diskriminering genom att ta ställning och bearbeta värderingsfrågor.

  För att kunna gå FRIARE behöver deltagaren ha gått de övriga kursdelarna samt under året fylla minst 18 år.

   

  Vi vill att deltagarna ska

  • få kunskap om FRIARE process
  • få praktiskt arbeta med övningar kring normer och värderingsfrågor
  • få reflektera över sin egen kompetens som ledare 
  • få möta och lära känna nya människor 

  För att kunna delta from 2020 behöver webbutbildningen Trygga Möten genomförts innan kurhelgen.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Markus Lindstedt, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2021-12-06
  X
  Dokumentid: 764909- Webid: 29037 - Unitid: 3