Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Barn och unga 0-18 år

  Läs mera om Barn och unga

  Svenska kyrkans arbete 0-18 år rymmer många olika saker. Här hittar du artiklar, böcker och rapporter.

  Allt material samlas på den här sidan med uppgifter om var du kan beställa eller länk till en direkt nedladdning av texterna.

  TEOLOGI

  Utgångspunkter för Svenska kyrkans arbete med barn och unga Ärkebiskopen skriver i sina Utgångspunkter för Svenska kyrkans arbete med barn och unga om att kristen tro är en befriande och positiv kraft i unga människors liv. Utgivning Januari 2013. Om boken.

  Barnet i teologin och teologin i barnet
  Utifrån en konferens om barnet i teologin och teologin i barnet redovisas
  här föredrag, metodiska erfarenheter och bibelsamtal. Om materialet

  Barnen i Svenska kyrkan
  Teologiska reflektioner om en kyrklig praktik
  Niclas Blåder belyser aspekter av Svenska kyrkans arbete med barn. Hur
  ser verksamheten ut? Vilken teologisk grund har arbetet? Om boken

  Omvänd dig, bli som ett barn och lägg bort det barnsliga
  Systematiska teologiska reflektioner av Arne Fritzon utifrån utvecklingspsykologiska
  perspektiv. Om boken

  ”…bedriva undervisning…”
  Om kyrkans didaskalia
  En introduktion av Henry Cöster till teologisk och didaktisk reflektion
  över kyrkans uppgift att undervisa. Om boken.

  Religion som resurs 2012
  Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv, av
  Jonas Bromander och Mia Lövheim.
  Om boken

  Att förstå livet
  Relgionsdidaktik och lärande i diskursiva praktiker. Om boken

  BARN OCH BIBEL

  Låt berättelsen leva!
  Om barnet och bibeln. Sören Dalevi berättar varför Bibeln är relevant för barn och unga. Om boken.

  En vän från himlen
  Författaren Ylva Eggehorn och illustratören Tord Nygren berättar ur
  Bibeln. Om boken.

  I begynnelsen var barnet
  En läsning av Första och Andra Mosebok
  Mikael Larsson har gjort en exegetisk undersökning av Första och
  Andra Mosebok vad gäller barn. Om boken.

  Ett myller av liv
  Om barn i Bibelns texter
  Mikael Larsson och Hanna Stenström följer Bibelns texter från skapelseberättelserna
  i Första Mosebok till visionerna av en ny skapelse i Uppenbarelseboken. Om boken.

  SKOLA

  Den blomstertid nu kommer…
  Ett ekumeniskt utbildningsmaterial om mötet kyrka–skola, redaktör Elaine Lindblom.
  Den blomstertid nu kommer…
  Fördjupande texter
  som rör sig i det område där kyrka och skola möts,
  redaktörer David Ekh och Peter Ekman.
  Om Den blomstertid nu kommer.

  Svenska kyrkan och skolavslutningar
  Samtalsunderlag
  Ett material av Peter Ekman och Peter Zettergren som stöd till
  Församlingar som vill reflektera över mötet mellan kyrka skola. Om samtalsunderlaget.

  BARN I UTSATTA SITUATIONER

  Barn i samhällsvård och Svenska kyrkan
  Om Svenska kyrkans möte med barn i samhällsvården. Om rapporten.

  Child Poverty in a Scandinavian Welfare
  Artikeln handlar om barnfattigdom i norden utifrån barns egna perspektiv. Om artikeln

  BARN IDAG

  Och han tog dem i famnen –
  Texter om barn i kyrka och teolog
  i
  Sex forskare presenterar texter där barnet står i centrum, redaktör
  Niclas Blåder. Om boken.

  Svenska kyrkans möte med barnet 0–6 år
  Om Svenska kyrkans riktning och identitet i mötet med barnet.Om boken.

  Svenska kyrkans öppna verksamhet för barn 0-3 år
  En reflektion kring målsättningen för barnverksamheten skriven av
  Andreas Sandberg.Om undersökningen.

  Våga vara minoritet
  En rapport om minoritetsrättigheter i Sverige 2012
  Kaisa Syrjänen Schaal belyser minoritetsrättigheterna och barns och
  ungas situation. Om rapporten.

  Undersökning om musikens plats i Svenska kyrkans verksamhet
  En undersökning som visar vilka i församlingen jobbar med musik, hur stora verksamheterna är i en tid av minskade resurser. Om undersökningen.

  KONFIRMAND

  Dela mera
  Stöd i Svenska kyrkans konfirmandarbete
  Ett material som stärker ökar kunskapen om framgångsrika former ör konfirmation. (Januari 2013). Om boken.

  En tid fylld av mening
  En studie av konfirmandtiden som meningsbärare bland dagens unga
  Rapporen av Jonas Bromander beskriver konfirmationens betydelse och ställning som meningsbärare bland dagens unga. Om boken.

  Om konfirmation − Ska du med?
  Konfirmandpocket 2012−2013
  En bok om konfirmation, ett rekryteringsverktyg i Svenska kyrkans möte med unga människor på till exempel skolor och fritidsgårdar.
  Om boken

  Barnkonventionen

  BARNETS RÄTT
  En bok om barnkonventionen, ger en grundläggande introduktion till barnkonventionen. Vad betyder det att barnet ska ha inflytande, och vem kan avgöra vad som är barnets bästa? Om boken
   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Peter Ekman, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2021-10-19
  X
  Dokumentid: 762937- Webid: 29192 - Unitid: 2147483449