Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Webbhjälp

  Tidsstyrd puff

  Tidsstyrd puff är en funktion där en yta ger en visningslista av puffar och/eller faktarutor. Du ställer själv in när varje puff/faktaruta ska börja visas.

  I visningslistan är alltid minst en puff/faktaruta aktiv. Så snart en visning med nyare datum som dessutom inträffat finns i listan kommer den att vara aktiv. Det finns inget slutdatum så den sista puffen/faktarutan kommer att ligga till dess du tar bort funktionen eller matar in en ny visning.

  Funktionen Tidsstyrda puffar/faktarutor finns under funktionsfliken Funktioner. Dra och släpp den i någon av webbitorytorna, mittspalt eller högerspalt (fungerar på en startsida, standardsida, nyhet och faktaruta). Dubbelklicka på den för att göra nödvändiga inställningar.

  Lägg till en ny puff eller faktaruta i visningslistan genom att klicka Lägg till ny.

  Inställningar görs i separat ruta:
  • Bläddra efter puff (standardsidor/nyheter) eller faktaruta och välj. Om du inte väljer något här kommer du inte att kunna spara inställningarna.

  • Klicka på datumvalsknappen och välj önskat startdatum för visningen av din puff/faktaruta. Om du inte väljer något här kommer du inte att kunna spara inställningarna.

  • Välj även specifikt klockslag om du önskar.
  • Klicka Spara för att bekräfta inställningarna.
  Inställningsrutan stängs och du kommer tillbaka till visningslistan. Du ser nu din nyskapade visning i listvyn. Om du sedan tidigare redan hade visningar i listan kommer den nya visningen att sorteras in i listan efter tid.

  Ändra en visnings puff/faktaruta eller startdatum/tid genom att klicka Redigera (skiftnyckeln) och radera den genom knappen Radera (krysset).

  Klicka Spara för att bekräfta dina ändringar i visningslistan. Spara och publicera sedan standardsidan/nyheten/faktarutan - dokumentet där funktionen ligger.

  När den tidsstyrda puffen ska bort

  Det går inte att tidsstyra att avpublicera en tidsstyrd puff.  Det du kan göra är att den sista puffen som läggs till i flödet går till en sida som inte är publicerad.  Då visas inte puffen.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Per Hård af Segerstad, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2019-03-14
  X
  Dokumentid: 755733- Webid: 129951 - Unitid: 2147483318