Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Skyldighet att anmäla och tydligare tystnadsplikt

  [2012-04-16 17:55]

  Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd har en anmälningsskyldighet. Det beslutade kyrkomötet 2011. Samtidigt har även reglerna för diakonernas och prästers tystnadsplikt blivit tydligare.

  Anmälningsskyldigheten gäller inte om uppgifter som biskop eller präst har fått veta under bikt eller enskild själavård, då har de en absolut tystnadsplikt. Däremot hindrar diakonens tystnadsplikt inte att de lämnar ut uppgifter när det föreligger anmälningsskyldighet.

  När det gäller diakoners tystnadsplikt finns det ytterligare en ändring i kyrkoordningen som börjar gälla den 1 januari 2012. Hittills har det talats om ”… sådant som han eller hon fått veta under själavårdande samtal”. Det ändras till ”… sådant som han eller hon fått veta under enskild själavård”. Motivet till förändringen är att termen ”själavårdande samtal” är så diffus till sitt innehåll att det är svårt att veta vilka samtal som ska räknas som själavårdande.

  Kyrkans familjerådgivning
  I 2012 års kyrkoordning införs även ett förbud mot att röja uppgifter i kyrkans familjerådgivning samt en undantagsbestämmelse. Den innebär att förbudet inte hindrar att sådana uppgifter i vissa fall lämnas för en anmälan till socialnämnden eller polis- eller åklagarmyndighet, då det föreligger uppgifts-, informations- eller anmälningsplikt enligt lag. Förbudet finns i 54 kap 4d § och undantaget i 54 kap 15a § och motiveras med att det inte bör vara någon skillnad på det skydd för uppgifter som enskild lämnar i kyrkans familjerådgivning jämfört med den kommunala familjerådgivningsverksamheten.

  Informationssatsning
  Kyrkostyrelsen har fått kyrkomötets uppdrag att ge råd om hur regler om tystnadsplikt och anmälningsskyldighet ska göras kända för alla verksamma inom Svenska kyrkan. En informationssatsning kommer att göras under våren och sommaren. Grundläggande information ligger nu på intranätet och en verktygslåda för vidareutbildning kommer att tas fram och det kommer att göras ett utskick till stift och församlingar medförenklad information och med hänvisning till intranätet.
  Har du frågor redan nu kontakta din stiftsjurist.


   

  Redaktör och innehållsansvarig
  knet\annlundh,
  Skapad
  2012-05-28
  X
  Dokumentid: 749649- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460