Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Videokonferens

  Foto: Håkan Sjunnesson

  En viktig resurs, vad gäller våra möten, är den utrustning som möjliggör möten med ljud och bild, det vill säga videokonferens. Sådan finns placerad på fler än 40 ställen inom Luleå stift.

  Videokonferens används flitigt av många och det har skapat behov av att skaffa ännu fler utrustningar. Fler än 90 rum på olika orter (enheter) inom Kyrknätet kan kopplas ihop till möten mellan två eller flera orter. Om det är fler än två som samtidigt är ihopkopplade kallas det flerpartsmöte.

  Vårt gemensamma datanätverk med bra kvalitet möjliggör detta. Och eftersom dessa möten skapas just inom vårt eget nät så kostar det ingenting att använda dessa.

  Varför?
  Videokonferenser ger möjligheter till möten som annars kanske inte hade blivit av eller hade blivit av en annan karaktär, via bara ljud eller text. Nu får vi en känsla av att alla är i samma rum och vi kan se och höra varandra. Man sparar mycket på restid, resekostnader och inte minst miljön då man slipper fara till olika orter.

  Möten
  Att skapa ett videomöte kräver inget särskilt förutom att man skall boka rum i båda orterna i god tid. Själva mötet sker genom att man väljer via fjärrkontrollens adressbok den orten man vill bli kopplad till, och mer behövs inte! Motparten behöver inte göra någonting. Lika enkelt som att välja kanal på sin tv. Det är också möjligt att koppla in en utrustning utanför Kyrknätet men då krävs förberedelser i god tid i förväg med diverse uppgifter om motpartens anläggning och det måste kopplas ihop av en tekniker i Uppsala. Möjligt men ingenting man gör varje dag. Dessutom kan inte bild och ljud kvaliteten garanteras då vi inte vet hur motpartens utrustning ser ut och är konfigurerad.

  Flerpartsmöten
  Man skapar ett flerpartsmöte genom att välja ett flerpartsrum i adressboken via fjärrkontrollen. Då måste alla delatagare vara i förväg överens om vilket av de 6 rummen man väljer att mötas i och var och en kopplar sig till det rummet i stället för till viss ort. Kvaliteten på ett flerpartsmöte är sämre än för ett möte med bara två orter ihopkopplade då hela trafiken går via en anläggning sk. brygga i Uppsala.

  Hur bokar man?
  Utrustningar som finns placerad i Stiftets hus i Luleå eller på Stiftsgården i Skellefteå skall bokas via Outlook kalender, och det gör var och en själv. Om ni har möten med någon annan ort i stiftet eller landet är det lämpligast att den som ni skall ha mötet med bokar rum hos sig, eller att man kontaktar expeditionen på den berörda enheten.

  Mervärden
  Videoutrustning kan används till att ha videomöten med ljud och bild. Man kan zooma bilden till lämplig storlek och koppla på ljudet allt efter behov. Den kan också användas för att visa PowerPoint dokument från din dator eller bara bilder eller kanske en film och då får alla i mötet se samma sak. Detta kan man göra även bara för mötet i rummet i stället för att använda dataprojektor. För att koppla in dator finns en särskild kabel och en knapp på fjärrkontrollen (symbolen er ut som en bärbar dator) . Kom ihåg att koppla tillbaka kamerbilden efter datorvisningen.

  Några tips
  * Var ute i god tid, dels med bokningen men också att prova förbindelsen
  * Prova i förväg hur man kopplar in dator om man behöver visa bilder mm.
  * Rör aldrig själva kameran
  * Slå aldrig av skärmen, bara videoutrustningen med sin fjärrkontroll
  * Har alltid full belysning i rummet
  * Testa var mikrofonen är bäst placerad
  * Ljudet kan höjas och sänkas allt efter behov
  * Vid flerpartsmöten av föreläsningskaraktär skall mikrofonen vara avstängd hos dem som lyssnar på föreläsningen
  * Tänk på att mikrofoner är känsliga, knacka inte med pennan i bordet mm. allt sådant hörs och stör möten
  * Välj lämplig lay-out, dvs det du vill se på din skärm
  * Zooma gärna kameran till talaren (eller det du vill visa till motparten), bilden kan minskas och förstoras och kameran kan både vridas, höjas och sänkas via fjärrkontrollen
  * Om datorns bild inte syns kanske du har inte kopplat kabeln eller inte skickat bilden till den via Fn+f4 i våra HP-datorer
  * Om skärmen är svart när du vill ha ett möte, kanske föregående användare inte har kommit ihåg att koppla tillbaka kamerabilden genom att trycka på datorknappen på fjärrkontrollen efter sin datoranvändning
  * Är man bara två på möten är lagom zoomning sådan där man kan se varandras ögon ordentligt
  * Slå av anläggningen med fjärrkontrollen så att den hamnar i standby-läge (tryck först en längre tid på röda luren och sedan med ”bocken” i mitten om du har en trådlös fjärrkontroll))

  Redaktör och innehållsansvarig
  Timo Vuortio, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-03-23
  X
  Dokumentid: 734617- Webid: 21094 - Unitid: 12