Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Frågor och svar lön

  Här hittar du vanliga frågor och svar om bland annat skatt, bankonto, löneutbetalning, semester och om hur du sjukanmäler dig.

   

  Hur mycket får jag tjäna utan att betala skatt?

  2013 får du tjäna max 18 824 kr.

  Hur gör jag för att slippa betala skatt?

  Tjänar du mindre är 18 824 kr (2013) kan du bara fylla i blanketten Skattebefrielse under 18 824 kr och lämna in den till löneenheten.

  Hur anmäler/ändrar jag mitt bankkontonummer för insättning av lönen?

  Se Anmälan bankkonto​.

  När betalas lönen ut?

  Är du timavlönad betalas lönen vanligtvis ut den 12:e.
  Är du månadsavlönad betalas lönen ut senast den 26:e.
  För mer info se Löneutbetalning.

  Hur sjukanmäler jag mig?

  Ring omgående din chef.

  Hur friskanmäler jag mig?

  Fyll i blanketten Sjukanmälan och VAB och skicka in den till löneenheten.

  När måste jag lämna in läkarintyg vid sjukfrånvaro?

  Efter sju kalenderdagar om inte arbetsgivaren kräver annat.

  Måste jag själv anmäla sjukdom till Försäkringskassan?

  Din löneadministratör anmäler dig till Försäkringskassan när 14 dagar har passerat under förutsättning att underlag inkommit från din chef.

  Hur många semesterdagar har jag?

  Längst ner på din lönespecifikation finns uppgifter om semesterdagar.

  • Vid Bet sem har du uppgifter om hur många dagar du har kvar av årets betalda semesterdagar. Uttagna dagar till och med föregående månad ska vara avräknade om detta är rapporterat till löneenheten.
  • Vid Obet sem anges om du har några obetalda semesterdagar. Dessa uppstår om du inte varit anställd under hela kalenderåret eller om du haft frånvaro som inte är semesterlönegrundande.
  • Vid Sparad sem har du uppgifter om hur många sparade semesterdagar du har från tidigare år.

  Hur länge får jag spara mina semesterdagar?

  Hur länge som helst men inte fler än 40 semesterdagar totalt.

  Det är nytt kalenderår men mina semesterdagar för det nya året syns inte på lönespecifikationen, varför?

  I januari är det fortfarande föregående års semesterdagar som finns på lönespecifikationen. Efter att all semester för föregående år har registrerat i lönesystemet görs en semesteromräkning. På februaris lönespecifikation ser du de nya semesterdagarna och hur många sparade dagar du eventuellt har från tidigare år.

  Jag har fått ett jämkningsbeslut från Skatteverket, vad ska jag göra?

  Skicka in detta till löneenheten.

   

  Blanketter:
  Skattebefrielse under 18 824 kr
  Sjukanmälan och VAB

  Redaktör och innehållsansvarig
  Rasmus Rosenberg, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2021-09-20
  X
  Dokumentid: 733795- Webid: 45457 - Unitid: 12901