Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Företagshälsovård

  Företagshälsovården, Previa, är en viktig resurs i vårt hälso- och arbetsmiljöarbete.

  Arbetet med att förbättra arbetsmiljön och öka hälsan bland medarbetarna antar flera olika perspektiv: att främja hälsa och arbetsglädje, förebygga sjukdom och skador och underlätta rehabilitering för den som blivit sjuk. I allt detta är Previa en resurs. Om du till exempel utsätts för buller, dålig ventilation eller konflikter i ditt arbete kan företagshälsovården undersöka riskerna och bidra med expertis inom respektive område. Nedan följer exempel på områden där vi idag samverkar med Previa.

  Främjande:
  - Hälsoarbete
  - Balansprofiler
  - Ledarskaps- och grupputveckling

  Förebyggande:
  - Hörselundersökningar
  - Drogtest

  Rehabilitering:
  - Arbetsrelaterad vård
  - Stödinsatser
  - Telefonrådgivning

  På Previa finns ett flertal olika specialistkompetenser såsom läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, ergonom, beteendevetare, psykolog, rehabsamordnare med flera som deltar i detta arbete.

  Kontakt med Previa

  Om du behöver komma i kontakt med Previa ska du vända dig till din chef. Beställare av Previas tjänster är HR-enheten. I alla ärenden kommer sedan återkoppling ske till HR eller chef.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Christina Räng, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2019-01-21
  X
  Dokumentid: 721973- Webid: 45457 - Unitid: 12901