Dölj bild

Kyrkohandboken

Kyrkohandboken förnyas

Webbverktyget lanseras 5 april

Torsdagen den 5 april publiceras det nya webbverktyget för Kyrkohandboken

Nyheter om kyrkohandboken

Kyrkohandbokens tre böcker börjar nu skickas ut.
Samtidigt kommer också webbverktyget för kyrkohandboken att publiceras på Svenska kyrkans webbplats. 
2018-04-05 09:26
Distributionen av kyrkohandboken skjuts upp
Distributionen av 2017 års Kyrkohandbok för Svenska kyrkan skjuts upp. Orsaken är att det uppstått frågor kring upphovsrätten till ett par nattvardsböner. – Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling.
2018-03-13 08:39
Ny kyrkohandbok antagen med stor majoritet
Kyrkomötet har röstat ja till att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan efter en tio timmar lång debatt. Kyrkohandboken innehåller ordningar för gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst. Den nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj.
2017-12-05 11:58
1 2 3 4 < > 

  

Här hittar du verktyget för att pröva förslaget i församlingarna, och du kan lyssna på musiken. 

  

 

Förslaget med musik att lyssna på

Verktyg för gudstjänstagenda

Arbetet

Samlad information om arbetet med kyrkohandboken hittar du på vår publika webbplats svenskakyrkan.se.

 

X
Dokumentid: 720449- Webid: 720449 - Unitid: 2147483296