Dölj bild

Kyrkohandboken

Kyrkohandboken förnyas

Nyheter om kyrkohandboken

Ny kyrkohandbok antagen med stor majoritet
Kyrkomötet har röstat ja till att anta en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan efter en tio timmar lång debatt. Kyrkohandboken innehåller ordningar för gudstjänster, till exempel högmässa, dopgudstjänst och vigselgudstjänst. Den nya kyrkohandboken tas i bruk på Pingstdagen den 20 maj.
2017-12-05 11:58
Sakfel i medier om nya kyrkohandboken
Det har spridits felaktiga uppgifter i svenska och internationella medier om det inklusiva språket i den nya kyrkohandboken som just har antagits av kyrkomötet. Gudstjänstutskottets ordförande, Sofija Pedersen Videke, tydliggör vad som gäller.
2017-11-25 10:06
Revisionsrapport om kyrkohandboksprocessen
Igår kväll fick kyrkostyrelsens arbetsutskott den rapport som de förtroendevalda revisorerna uppdragit åt revisionsbyrån Grant Thornton att ta fram. Granskningen gäller kyrkohandboksprocessen 2006 -2017.
2017-11-15 22:21
1 2 3 < > 

  

Här hittar du verktyget för att pröva förslaget i församlingarna, och du kan lyssna på musiken. 

  

 

Förslaget med musik att lyssna på

Verktyg för gudstjänstagenda

Arbetet

Samlad information om arbetet med kyrkohandboken hittar du på vår publika webbplats svenskakyrkan.se.

 

X
Dokumentid: 720449- Webid: 720449 - Unitid: 2147483296