Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Frågor och svar om gemensam IT-plattform

  Varför bygger stiftet upp en gemensam IT-plattform?
  En av stiftets viktiga uppgifter är att främja församlingarnas verksamhet. Stiftsfullmäktige har givit i uppdrag att undersöka andra former av stöd än ekonomiskt bidrag i syfte att främja församlingarnas arbete med kyrkans grundläggande uppgift. Därför etableras en gemensam IT-plattform och församlingarna erbjuds att ansluta sig till förmånliga villkor.


  Varför väljer stiftet att bygga upp en ska terminal-server lösning?

  Moderna terminal-server lösningar består av sk Tunna klienter som ansluter till en server via det lokala nätverket och använder servern både för att lagra filer och för att köra program.

  Utseendet och funktionerna hos operativsystemet behöver inte skilja sig något nämnvärt från vanliga persondatorer eftersom man använder samma program, däremot minskar supportbehovet dramatiskt eftersom det bara finns ett operativsystem att underhålla och de tunna klienterna behöver inte konfigureras utan fungerar direkt när de kopplas in på nätverket.

  Luleå stift har valt programvaran Citrix som grund i systemlösningen.


  Finns det ekonomiska fördelar med systemlösningen Citrix?
  Systemlösningen med Citrix och tunna klienter gör att man kan utnyttja äldre datorer som klienter under lång tid framåt. Detta i sig är en besparing eftersom man inte måste uppdatera hårdvara på skrivbordet hos användarna i församlingarna.

  Den centrala servermiljön är billigare att drifta i en säker miljö jämfört med servrar utspridda hos flera enheter i mindre ändamålsenliga utrymmen. Därtill slipper man kostnader att resa runt till de olika serverplatserna.

  Citrix är inte i behov av samma kraftfulla kommunikationsvägar för IT som serverlösningar där applikationen körs i klienthårdvaran. Kommunikation behövs för att överföra knapptryckningar och skärmbilden. Processen och datahanteringen sker i den centrala miljön.


  Vad är motivet med att samverka med kyrkokansliets IT drift i Uppsala?
  Vi har funnit många fördelar. Vi kan dela erfarenheter och kompetenser. Vi uppnår sk. synergieffekter. Vi kan dela på vissa funktioner t.ex. att samnyttja supportsystem. Vi nyttjar redan upphandlade avtal. De lösningar som vi bygger upp ska också andra stift ha nytta av. Vi medverkar till enhetliga system och erfarenhetsutbyte inom hela svenska kyrkan som långsiktigt minskar kostnader och förbättrar kvaliten.


  Måste alla ha ”Tunna klienter”?
  Grundpaketet är att man har en s k Tunn klient eller en befintlig Pc som görs om till en ”Tunn klient”. Tunna klienter innebär att en datoranvändare arbetar direkt mot ett centralt nätverk. Lokalt har den enskilde användaren tangentbord, mus och skärm kopplat till en minimal centralenhet, utan hårddisk och operativsystem. De tunna klienten är billigare, kräver mindre plats och är inte stöldbegärlig.

  Det finns möjlighet att ha sk ”Utökade paket” för vissa användare med särskilda behov. Detta kan innebära en bärbar dator eller stationär dator med rekommenderade applikationer. I dessa finns även en sk citrixklient för uppkoppling till det centrala systemet. Särskilda behov kan vara att man behöver ta med sig datorn för vissa arbetsuppgifter på annan plats eller att särskilda applikationer t.ex. bild och musikbehandlingsprogram inte lämpar sig för citrixlösning.


  Vem får ansluta sig till den gemensamma IT-plattformen?
  Alla Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter i Luleå stift får ansluta sig. Efter intresseanmälan kommer man att bli uppsatt på en kölista.


  Finns det kostnader för att ansluta sig till den gemensamma IT-plattformen?
  Stiftet bekostar, bygger upp och driftar den gemensamma servermiljön, betalar för överflyttningskostnader
  samt ordnar kommunikation till en punkt hos respektive ekonomisk enhet.
  Församlingen/samfälligheten bekostar kommunikation internt och klienthårdvara samt betalar en månadsavgift per användare f n fastställd till 250kr per månad och användare inklusive moms.

  I baspaket ingår Support sk Firstlinesupport och vidareförmedling till tredje part vid behov. Citrix klient, Standard MsOffice 2003, Outlook 2003, antivirus. Standard Exchange e-postkonto för anställda. Åtkomst till kyrknätet med Internetåtkomst, Kbok2003, e-post m.m. Även VM-Ware miljö för ekonomi/lön/gravprogram tillhandhålls. Support-, licens-, mm -kostnader för applikationer i VM-Ware miljö bekostas och handläggs av den anslutna enheten själv.


  Vad är VM-Ware miljö?
  VM-Ware miljön byggs upp i den centrala servermiljön och ersätter de servrar som använts lokalt. För att bl.a. minska kostnaden för hårdvara, bygger VM-Ware miljön på sk. ”Virtuella servrar” i gemensam hårdvara. Även kostnaden för driften minska betydligt genom denna lösning.


  Finns det åtgärder för att förbättra säkerhet och sårbarhet i den gemensamma IT plattformen?
  Generellt förbättras säkerhet genom tunna klienter och Citrix. Detta minskar konsekvenserna av ”negativa händelser” i den klientnära miljön. Kommunikationerna med den centrala miljön utformas på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Och den centrala miljön sårbarhet säkerställs med flera olika åtgärder och professionell hantering.

  Funktioner som skall förbättra säkerhet och sårbarhet är: brandväggar, spamfilter och webbfilter, stöld och brandskydd i säker serverhall, redundans (dvs”reservsystem/dubblering av funktioner”), säkerhetskopiering på disk och på band. Firstline-support och gemensam driftövervakning förkortar åtgärdstiden och identifierar problem snabbare.


  Hur är Luleå stifts IT-plattform uppbyggd?
  Servrarna ägs av stiftet. Datahall där servrar placeras (Fortlax) och Drift/FirstLine support är köpta tjänster (leverantör Data Ductus AB). Svenska kyrkan centralt upphandlade avtal och ramavtal för IT används och utvidgats vid upphandlingen. Samordnad lösning i vissa delar med kyrkans nationella IT resurser.
   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ola Johansson, Stiftskansliet i Luleå stift
  Uppdaterad
  2010-03-26
  X
  Dokumentid: 45109- Webid: 21094 - Unitid: 12