Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Om administrativ samverkan

  Om administrativ samverkan i Svenska kyrkan

  Genom samverkan kan vi tillsammans använda resurser klokt och skapa ekonomiskt utrymme så att vår kyrka också i framtiden kan fullgöra sitt grundläggande uppdrag. 

  Många pastorat och församlingar tycker att samverkan och ambitionen att effektivisera administrationen inom kyrkan är en prioriterad fråga. Svenska kyrkans nationella nivå arbetar aktivt tillsammans med stiften för att skapa bästa möjliga förutsättningar för detta.

  En viktig anledning till att behovet av samverkan och kontinuerlig effektivisering har ökat är den stora mängd kommande pensionsavgångar och de ekonomiska utmaningar som följer av ett krympande medlemstal. Behovet och intresset är också stort hos alla små församlingar och pastorat ute i landet som gärna vill jobba gemensamt.

  Nationell nivå har tillsammans med stiften beslutat att prioritera följande fem områden för samverkan:
  • Fastighet
  • Ekonomi och personal 
  • Samverkande inköp
  • IT (inklusive IT-plattform, telefoni och videokonferens)
  • Ärende-, diarie- och dokumenthantering ​

  För att koordinera och hantera strategiska frågor inom det administrativa område har en strategisk styrgrupp inrättats mellan nationell nivå och stiften. Det riktade församlingsbidraget är en viktig katalysator för att kunna möjliggöra att stift, församlingar och pastorat kan öka samverkan och effektivisera sin verksamhet. 

   

  Den strategiska styrgruppen för administrativ samverkan

  Skapad: 2015-06-11 16:20:00

  Styrgruppen består av företrädare för samtliga stift med generalsekreteraren för nationell nivå som ordförande.

  X
  Dokumentid: 42545- Webid: 42545 - Unitid: 2147483397