Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Barn och unga

  Välkommen! Denna sida är till för oss som är engagerade för åldrarna 0–25 år och familjekontakter.

  Kontaktuppgifter till stiftets barn- och ungdomsteam

  Foto: Jan Fredriksson

  Skapad:2021-06-08 08:24:00

  Förstå Förintelsen och agera idag för mänskliga rättigheter, är en ny utbildning för unga ledare i Luleå stift. Utbildningen ger en fördjupad kunskap om Förintelsen och vill stärka unga ledare i hur de kan arbeta för mänskliga rättigheter och mot fördomar och rasism i vardagen.

  Läs mer om Ny utbildning för unga ledare, förstå Förintelsen och agera idag

   

  Foto: Ill: Lovisa Blomberg

  Skapad:2021-06-21 11:34:00

  Nyfiken på att starta en mötesplats för föräldrar med barn med funktionsnedsättning? Bräcke diakoni startade ett projekt med målet att skapa mötesplatser för familjer med barn som har en funktionsnedsättning.

  Läs mer om Webbinarium om Öppna förskolan TilLiten

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Skapad:2020-03-23 08:54:00

  Här delar stiftskansliets stiftspedagoger Åsa Wiik Sandlund och Jon Falk, tips och tankar kring konfirmationsverksamheten och unga ledare med anledning av Covid-19.

  Läs mer om Tips och tankar kring konfirmationsverksamheten med anledning av covid-19
  Skapad:2021-05-21 09:50:00

  Barnens bästa bibel har fyllt sex månader. På Karlstads stifts intranät presenteras återblickar och framåtblickar, du kan få förslag på olika metoder med mera som är kopplat till Barnens bästa bibel.

  Läs mer om Barnens bästa bibel firar ett halvår

  Foto: Ill: Lovisa Blomberg

  Skapad:2021-05-10 07:00:00

  Bräcke diakoni startade ett projekt med målet att skapa mötesplatser för familjer med barn som har en funktionsnedsättning. Det blev öppna förskolan TilLiten.

  Läs mer om Nyfiken på att starta öppen förskola för barn med funktionsnedsättning?

  Foto: Johannes Frandsen/IKON

  Skapad:2021-03-11 10:38:00

  Välkommen med i pedagogiskt nätverk, du som har pedagogiska uppdrag i någon av församlingarna i Luleå stift! Nätverket möts digitalt den 28 april.

  Läs mer om Digital mötesplats för pedagogiskt nätverk i april
  Skapad:2021-01-29 08:54:00

  Syftet med dessa riktlinjer är att bygga en gemensam värdegrund, där etiken och våra tankar kring vad som är rätt eller fel styr vår moral, det vill säga: våra konkreta handlingar, i enlighet med de regelverk vi har i Svenska kyrkan.

  Läs mer om Etiska riktlinjer för arbete med barn och unga
  Skapad:2020-10-22 13:00:00

  Få en djupare insikt om barns egna tankar och upplevelser om att tillhöra en språklig och kulturell minoritet genom Luleå stifts rapport som både finns som nedladdningsbar pdf på denna sida och i tryckt format.

  Läs mer om Barnets röst - min plats, mitt språk

  Foto: Magnus Aronson/Ikon

  Skapad:2021-03-22 13:57:00

  Luleå stift bjuder in till dagar inom ramen för Svenska kyrkans program "Lärande och undervisning". Välkommen till digitala dagar om hur kyrkan kan dela tro och liv i mötet med barn 0–13 år!

  Läs mer om Om bibel, lärande och undervisning

  Foto: Magnus Aronson IKON

  Skapad:2021-02-19 11:17:00

  Välkommen till en kursdag med temat "Föräldrarollen i ett mångkulturellt samhälle".

  Läs mer om Föräldrarollen i ett mångkulturellt samhälle
  Skapad:2020-10-09 11:41:00

  En alldeles nyskriven barnbibel är klar, nu kan du beställa den till din församling.

  Läs mer om Barnens bästa bibel klar

   

  Skapad:2020-03-19 15:25:00

  Våra verksamheter gentemot barn och unga påverkas under tiden då coronaviruset sprids i Sverige. Här hittar du stöd och material.

  Läs mer om arbete med barn och unga i coronatid

  E-utbildning om psykisk hälsa bland ungdomar

  Skapad:2020-03-09 13:15:00

  Psykisk ohälsa som stress och oro är vanliga problem bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.

  Läs mer på folkhälsomyndighetens hemsida

   

   

   

   

  Skapad:2019-08-30 10:40:00

  Nu kan du ladda ner slutrapporten för projektet Kyrkorumspedagogik, som Luleå stift och Lunds stift tillsammans med nationell nivå genomförde 2015-2019, inom den nationella satsningen Dela tro-Dela liv.

  Läs mer om Slutrapport för Kyrkorumspedagogik

  Foto: Vikulin/Shutterstock

  Skapad:2019-03-25 11:18:00

  Verktyget "En förälder blir till" kan hjälpa medarbetare reflektera över vilka som möts i verksamheten och hur man bemöter medmänniskor.

  Läs mer om Föräldraskapsstöd

  Foto: PMB Media och Design

  Skapad:2018-06-28 09:00:00

  Du som är diakon, pedagog, präst eller musiker och möter unga i ditt jobb kan nu anmäla dig till den åttonde omgången av utbildningen Själavård för unga.

  Läs mer om Själavård för unga – höj kompetensen i arbetslaget
  Skapad:2016-08-09 13:32:00

  Messy Church är ett nytt sätt att vara kyrka i vår tid.

  Läs mer om Messy Church
  Skapad:2015-10-05 11:09:00

  Stockholms stift har tagit fram ett dokument för att kommunicera om församlingens möte med barn i åldrarna 7–13 år. Dokumentet är även giltigt för andra stift.

  Läs mer om Mötet med barnet 7–13 år

  Programförklaring för mötet med barn 0–6 år

  Skapad:2013-04-04 08:39:00

  Vad kan föräldrar och barn förvänta sig av mötet med Svenska kyrkan? Det är kärnfrågan i skriften Svenska kyrkans möte med barnet 0–6 år.

  Läs mer, ladda hem eller beställ skriften här>

   

   

  Skapad:2020-04-02 10:01:00

  Från hösten 2020 är det möjligt för utbildade fritidsledare och för anställda som haft tjänst i minst 10 år i församlingsverksamhet att söka utbildning till församlingspedagog.

  Läs mer om Ny möjlighet att bli församlingspedagog

   

   

   

  Skapad:2020-06-01 13:32:00

  Svenska kyrkan erbjuder nu den första nationella konfirmandundervisningen för ungdomar med finsk bakgrund och på två språk. Hjälp till och sprid information om detta i församlingarna.

  Läs mer om Sverigefinsk konfirmationsverksamhet

  Foto: Kajsa Nordenstorm

  Skapad:2017-08-18 15:12:00

  Ett bildmaterial för barn och unga med särskilda behov som är tänkt att användas som samtalsstöd för särskolekonfirmander. Materialet kan givetvis också användas i många andra grupper och sammanhang.

  Läs mer om Samtalsmaterial Här är vi
  Skapad:2014-02-04 13:53:00

  Bidrag för konfirmationsläger 2021.

  Läs mer om Konfirmandlägerbidrag
  Skapad:2014-02-04 14:02:00

  Sök bidrag till nya verksamhetsformer och pedagogiska metoder i konfirmandarbetet. Se ansökningsblankett nedan. Sista ansökningsdag är 31 maj 2021.

  Läs mer om Konfirmandprojekt

  Foto: Maria Lundström Pedersen

  Skapad:2011-05-02 14:05:00

  Nu finns reviderade riktlinjer för arbetet mot sexuella övergrepp. Skriften ”Vad gör vi nu? Bemötande och förebyggande av sexuella övergrepp.” innehåller praktiska verktyg och handlingsplaner.

  Läs mer

   

   

   

  Redaktör
  Jon Falk, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Maria Berglund, Luleå stift
  Uppdaterad
  2021-06-21
  X
  Dokumentid: 38490- Webid: 21094 - Unitid: 12