Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Kyrkan i samhället

  Det finns en förväntan på Svenska kyrkan om delaktighet i det offentliga samtalet samt om praktisk samverkan i olika samhällsuppdrag.

  För Svenska kyrkans del innebar relationsförändringen gentemot staten år 2000 förändrade förutsättningar att engagera sig inom det sociala området. Det finns idag helt andra möjligheter för Svenska kyrkans församlingar att etablera sig inom välfärdsområdet och använda kyrkoavgiften till att finansiera sociala insatser på ett sätt som inte var möjligt när församlingen hade en kyrkokommunal ställning.

  Svenska kyrkan lever på en och samma gång sitt liv som en del av den världsvida kyrkan och som församling i det lokala sammanhanget. I detta ”glokala” flöde har kyrkan uppdraget att dela människors liv både i den nära vardagen – på arbetsplatser, i skola, i vården, och i kriminalvården – och genom engagemang i frågor som bär på ett globalt perspektiv–  flykting/migration, integration och miljö- och klimat  

    

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2016-03-08
  X
  Dokumentid: 26900- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617