Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Organisation

  Den nationella nivån

  Kyrkokansliet i Uppsala arbetar med frågor som rör hela Svenska kyrkan. Den nationella nivån företräder också Svenska kyrkan i Sverige och i utlandet.

  Svenska kyrkans nationella nivå återfinns i Uppsala. Här finns Ärkebiskopen och kyrkokansliet, det nationella kansliet som ansvarar för övergripande frågor.

  Foto: Jim Elfström/IKON

  Den nationella nivån ansvarar för gemensamma angelägenheter i fråga om utbildning, samråd, ekumeniska relationer, information, kommunikation, Svenska kyrkan i utlandet , internationell mission och diakoni samt inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt, i Sverige och internationellt. Den nationella nivån ansvarar vidare för viss administrativ samordning och utveckling, bland annat genom kyrkobokföringen, det kyrkliga utjämningssystemet och en gemensam IT-plattform. 

  Läs mer om kyrkokansliets uppdrag på svenskakyrkan.se

  Besök kyrkokansliets intranät

  Avdelningar och medarbetare på kyrkokansliet

  Till avdelningar och medarbetare på kyrkokansliet

  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2019-06-16
  X
  Dokumentid: 25768- Webid: 1440069 - Unitid: 2147483618