Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Styrdokument

  Som ett stöd i arbetet med att kommunicera på ett likartat och tydligt sätt, har Svenska kyrkan tagit fram riktlinjer och principer för kommunikationen.

   

   

  Skapad:2018-10-25 11:03:00

  På den här sidan har vi samlat de leverantörer som Svenska kyrkan har avtal med angående området kommunikation.

  Läs mer om Avtal

   

  Skapad:2009-07-02 14:40:00

  Beslutet om en gemensam kommunikationsplattform för Svenska kyrkan togs av kyrkostyrelsen år 2004, därefter har den reviderats. Den visar en tydlig kommunikationsvision.

  Läs mer om Svenska kyrkans kommunikationsplattform

  Skapad:2009-07-02 15:00:00

  Inomkyrklig kommunikationsstrategi är antagen av kyrkostyrelsen .

  Läs mer om Inomkyrklig kommunikationsstrategi
  Skapad:2013-03-05 16:42:00

  Svenska kyrkan ska vara kyrka även på digitala platser. Det är en av många viktiga punkter i vår strategi för digital kommunikation och närvaro.

  Läs mer om Strategi för digital kommunikation och närvaro
  Skapad:2011-11-14 11:10:00

  Kyrkostyrelsen fastställde Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan den 24/10 2011. Strategin är bindande för den nationella nivån och erbjuds övriga nivåer.

  Läs mer om Kommunikationsstrategi med ansvarsfördelning för Svenska kyrkan

  Riktlinjer och regler

  Skapad:2011-09-19 12:35:00

  Svenska kyrkans gemensamma webbplats www.svenskakyrkan.se är Svenska kyrkans bredaste kommunikationskanal. Systemägare och ansvarig utgivare för webbplatsen är kyrkokansliets kommunikationschef.

  Läs mer om Redaktionella riktlinjer för svenskakyrkan.se
  Skapad:2015-09-18 16:23:00

  Det finns riktlinjer och lagkrav som styr vårt arbete på webben. Syftet är att skapa webbplatser som är tillgängliga och fungerar optimalt för alla.

  Konkreta råd till dig som är webbredaktör >>
  Skapad:2011-04-19 16:25:00

  Trossamfundet Svenska kyrkan äger och förvaltar varumärket Svenska kyrkan med logotyp. Flera kyrkan närstående organisationer ansöker regelbundet om att få använda varumärket i olika former. För att få en enhetlig tillämpning har riktlinjer skapats.

  Läs mer om Riktlinjer för användningen av varumärket
  Skapad:2013-05-28 13:38:00

  Det är viktigt att följa regler kring bildpublicering.

  Läs mer om Regler för Ikon

  Skapad:2018-04-06 10:49:00

  De här riktlinjerna kompletterar Svenska kyrkans uppförandekod för den nationella nivån och syftar till att tydliggöra vad som förväntas av dig som är förtroendevald när du använder sociala medier.

  Riktlinjer för sociala medier för förtroendevalda på nationell nivå
  Skapad:2011-02-17 09:00:00

  Svenska kyrkans bloggplattform erbjuder en offentlig plats att uttrycka dig på för dig som är aktiv i Svenska kyrkan. Här kan du läsa vilka regler som gäller för dig som bloggar och vem som är ansvarig för vad.

  Regler för bloggplattformen
  Skapad:2009-10-15 14:30:00

  Riktlinjer för Svenska kyrkans gemensamma intranät beslutades 2011 av kommunikationschefen.

  Läs mer om Riktlinjer för det gemensamma intranätet

  Skapad:2016-11-01 06:00:00

  Bildpolicyn antogs av kommunikationschefen 2016. Den består av tre delar och tre dokument: Vision, Metod och Bilder på webben.

  Läs mer om Bildpolicy

  Skapad:2011-11-14 11:30:00

  Insamlingspolicy för Svenska kyrkan antogs 2011 av kyrkostyrelsen.

  Läs mer om Insamlingspolicy
  Skapad:2011-02-17 11:30:00

  Kyrkokansliets policy för användning av sociala medier i tjänsten uppdaterades senast och antogs av Svenska kyrkans kommunikationschef 2015.

  Läs mer om Policy för användning av sociala medier i tjänsten

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen , Kommunikation
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen , Kommunikation
  Uppdaterad
  2020-10-06
  X
  Dokumentid: 22833- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526