Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kyrkokansliet

  Projekt & Uppdrag

  Ett enhetligt sätt att genomföra tillfälliga insatser

  På kyrkokansliet genomför vi regelbundet avgränsade arbeten i olika former. Vi delar in olika avgränsade insatser i två kategorier, projekt och uppdrag. Det förekommer också program som samlar flera projekt, uppdrag och också linjeverksamhet under en avgränsad tid men dessa har ännu inte fått samma enhetliga ramverk. 

  Efter att länge använt en projektmodell från Wenell och utbildat medarbetare, projektledare och styrgruppsmedlemmar i denna har kyrkokansliet sedan 2020 en mer anpassad modell. Mycket av verktygslådan kring projekt och uppdrag är hämtade från andra välkända projektmodeller men framför allt mallarna och rollerna är nu utformade för att passa förutsättningarna på kyrkokansliet. Ambitionen är att modellen ska göra det möjligt att planera och genomföra projekt och uppdrag på ett sätt som är förutsägbart för alla inblandade. 

  Modellen beskrivs i handboken. I handboken kan du se arbetsgången och de olika momenten som ska eller kan ingå i genomförande av insatsen. ​Det finns även en e-utbildning för Kyrkokansliets modell för arbete i projekt och uppdrag.

  Här intill hittar du länkar till de mallar och de verktyg som du kan använda. Flera av verktygen finns både som Excel- eller Wordmallar med instruktioner och ingår i de digitala verktyg som finns till förfogande. Saknar du något verktyg kan du också se om du hittar det i PPS-online som är fri att använda för projektledare inom Svenska kyrkan. 

  En viktig anvisning i kyrkokansliets projektmodell är att man bara ska starta projekt när man vet att det behövs. Många gånger kan tillfälliga arbetsinsatser lösas inom ramen för linjeverksamheten eller i form av ett mer begränsat uppdrag. Alla projekt förutsätts också föregås av en förstudie eller analys som normalt genomförs som ett uppdrag. 

  Projekt har hög osäkerhet 

  Projekt har en betydande osäkerhet 

  Projekt är ofta komplexa och kräver samordning av många intressenter och resurser 

  Projekt har en egen unik styrstruktur med styrgrupp 

  Projekt kan inte genomföras på mindre än tre månader 

  Projekt föregås av eller inleds med ett analysarbete för att klargöra risker och behov av samordning – ofta i form av ett uppdrag ​

   

  Uppdrag kräver ingen egen organisation 

  Uppdrag har en begränsad riskhantering 

  Uppdrag kräver inte stora resurser eller mycket samordning 

  Uppdrag har bara i undantagsfall en styrgrupp 

  Uppdrag genomförs på mindre tid än ett år 

  Uppdrag är ett sätt att under en kortare tid arbeta med något nytt eller något man inte brukar göra 

   

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2021-08-31
  X
  Dokumentid: 21745- Webid: 21451 - Unitid: 2147483538