Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  140 kollegor tyckte till om dopkommunikation

  [2022-09-12 15:27]

  Den 6–7 september genomfördes tre workshoptillfällen om dopet och hur vi tillsammans kan nå fram till unga människor med en svag relation till Svenska kyrkan, som redan bestämt sig för att inte döpa sina barn. Nu jobbar projektet Nationell dopkampanj vidare med fokus på profilen Självdiskvalificeraren.

  Wow, vad dopet engagerar! Alla som deltog i någon av de olika workshoppassen om dopkommunikation delade generöst med sig av erfarenheter och idéer, om hur vi når fram till människor som står inför beslutet att döpa eller inte döpa.

  Flera sätt att sänka trösklarna till dopet

  Resultatet från sommarens genomförda fokusgruppsundersökning var utgångspunkt för samtalen. Eva Lagercrantz från Novus presenterade de olika profilerna:

  • Självdiskvalificeraren
  • Relationsfredaren
  • Trendkänsliga
  • Trötta
  • Ateisten
  • För valfriheten

  Deltagarna fick diskutera utmaningar och möjligheter med kommunikationen och sedan rösta om vilka profiler som borde stå i fokus för en nationell dopkampanj.

  Medskicken varierade något från de olika workshopgrupperna, men i många frågor är vi rörande överens. Med inkluderande språk, mer information om olika vägar till dop, ökad digital närvaro och kreativa kommunikationslösningar har vi stora möjligheter att tillsammans sänka trösklarna och hjälpa människor att välja dopet.​

  Självdiskvalificeraren tror inte på sin egen rätt till dopet

  Självdiskvalificeraren var en profil många deltagare uttryckte frustration över. Det är en grupp människor som inte känner tillräcklig tillhörighet till kyrkan, och tänker att man utnyttjar kyrkan om man inte tror tillräckligt eller på rätt sätt och ändå väljer att döpa sitt barn.

  Utmaningen i kommunikationen med självdiskvalificeraren blir därför att slå hål på myter kring dopet. Och förklara att man inte måste tro på ett visst sätt, att det inte finns ett ”rätt skäl” att döpa sina barn. Och samtidigt förklara hur dopet är en gåva till barnet och vad medlemskapet i Svenska kyrkan innebär.​

  Så hjälps vi åt att nå fram till fler

  Projektgruppen för Nationell dopkampanj jobbar nu vidare med fokus på just Självdiskvalificeraren, efter att ha utvärderat och analyserat alla kloka tankar och inspel. Även om vi tror att vi indirekt kan fånga flera av de andra profilerna med samma tilltal. Så kan till exempel Relationsfredaren hitta trygga argument för sina egna tankar genom att ta till sig förklaringarna som riktas till Självdiskvalificeraren.

  Den lokala och den nationella kommunikationen kan sedan kroka arm, genom att församlingen och pastoratet tar sikte på profilen Trötta, som tycker att dopet är för krångligt och arbetsamt att ta sig igenom. På så sätt hjälps vi åt att täcka de olika profilerna och sänka trösklarna till dopet, oavsett vilka skäl man i dag anger för att avstå.​

  Anmäl dig till webbinariet i november!

  Nästa tillfälle att prata dopkommunikation ihop är den 17 november. Då resonerar vi djupare kring gjorda vägval, berättar om statusen om projektet och tidplanen för lanseringen.

  Läs mer om webbinariet på intranätet Kommunikation och anmäl dig sedan via utbildningsportalen.

  I Magdalenas inledning kan du läsa mer om arbetet som pågår (pdf)​

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Söderlind, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Skapad
  2022-09-14
  X
  Dokumentid: 1590982- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526