Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Kornet

  Bildmärket för Kornet, en del av Svenska kyrkan nya lösning för internkommunikation.

  Symbolen för Kornet, Svenska kyrkans inomkyrkliga informationskanal. Foto: Svenska kyrkan

  Den 18 oktober 2022 lanseras Kornet. Det är den del av Svenska kyrkans gemensamma intranätslösning med innehåll som är relevant oavsett vilken stift eller församling du som användare är verksam i.

  Intranätslösningen kommer i flera delar

  Lär dig om helheten och de strategiska vägvalen med Svenska kyrkans nya gemensamma intranätslösning.

  En karta över vilka verktyg som passar bäst beroende på vem som har behovet. Jag, vi, oss eller organisationen.

  Foto: Tora Grufstedt

  Tanken är att dela upp mellan innehåll som är: 

  Logga in

  Logga in på Kornet med din e-postadress som avslutas med @svenskakyrkan.se förutsatt att du har behörighet till Svenska kyrkans Microsoft 365.

  Det finns flera anledningar till att du måste logga in. Dels finns nya juridiska krav och en inloggning för att Svenska kyrkans kan följa dessa. Dessutom gör inloggningen det möjligt att snabbare hitta den typ av innehåll som är mest relevant för dig även om du fortfarande kan ta del av allt annat också.

  Om du saknar inloggning till Svenska kyrkans Microsoft 365, kontakta ansvarig i din församling eller i ditt pastorat. 

  Möjligheter med Microsoft 365

  Anmäl intresse för att ansluta till Microsoft 365 med stödet som finns tillgängligt till och med oktober 2022

  I god tid innan Kornet lanseras publiceras stöd för hur du gör när du loggar in för att göra bästa möjliga inställningar så det mest relevanta innehållet lyfts och blir lättillgängligt för dig. Processen kallas onboarding, du kommer automatiskt dit första gången men du kan alltid gå tillbaka och justera dina val. 

  Gå ett webbinarium om onboardingprocessen för att göra de inställningar du behöver för att lättast möjligt följa de områdena du är verksam inom.  

  Nå innehållet i Kornet

  Du kan nå Kornet direkt via en ikon i Teams som tillkommer i samband med lanseringen. Du kan också nå Kornet via applikationer i jobbdatorn, fjärrskrivbordet, mobil, surfplatta eller via webben. 

  Hitta till Kornet genom olika vägar

  Nuvarande intranät och samverkansrum stängs

  Nuvarande intranät stängs i två steg. I samband med att Kornet lanseras stängs administrationen och innehållet kan inte längre ändras, uppdateras, läggas till eller tas bort. Du kan alltså endast nå innehåll som slutanvändare men fortfarande hänvisa dit under övergångsperioden. Så kommer det finnas tillgängligt resten av 2022. Under 2023 stängs nuvarande intranät helt. Då stängs även alla samverkansrum. 

  Innan nuvarande intranät och samverkansrum stängs behöver du se över ditt material och säkerställa så rätt innehåll arkiveras eller flyttas. För att vara säker på att du hinner ta tillvara på innehållet bör du räkna med att göra detta arbete under 2022. 

  Flytta ut ur samverkansrum och nuvarande intranät innan årsskiftet

  För dig som beslutsfattare inom Svenska kyrkan

  För att kunna anpassa sig till nya säkerhetskrav och förväntningar krävs både genomtänkta verktyg och moderna arbetssätt. 

  Förbättra arbetsvardagen, stärk säkerheten och minimera riskerna som arbetsgivare

  För dig som lokal redaktör på nuvarande intranät

  Är du redaktör och har funderingar kring vad det innebär att nuvarande intranät (internwww) stängs finns en del svar sammanställda. 

  Från 24 oktober går det inte längre att redigera intranätet.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-09-27
  X
  Dokumentid: 1590457- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042