Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Kyrkokansliet har köpt en tjänst för rapportering och mottagande av visselblåsningar

  [2022-07-05 18:53]

  Enligt den s.k. visselblåsarlagen som trädde i kraft den 17 december 2021 finns bestämmelser om att verksamhetsutövare med fler än 249 arbetstagare från och med den 17 juli 2022 ska ha interna kanaler för rapportering om missförhållanden. Svenska kyrkan på nationell nivå har köpt en rapporteringstjänst av en extern aktör för att uppfylla de skyldigheter som gäller för den nationella nivån som verksamhetsutövare.


  Den 17 december förra året trädde en ny visselblåsarlag i kraft, lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Lagen gäller inom all privat och offentlig verksamhet vid rapportering i ett arbetsrelaterat sammanhang och innebär bland annat ett skydd mot hindrande åtgärder och repressalier.

  Från och med den 17 juli i år kan den som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av eller inhämtat information om missförhållanden på Svenska kyrkans nationella nivå rapportera om missförhållandena skriftligen eller muntligen via kyrkokansliets interna rapporteringskanaler.

  För allmän rapportering av missförhållanden gäller lagen endast om det finns ett allmänintresse av att uppgiften om missförhållandena kommer fram. Sådan rapportering kan exempelvis handla om korrupta handlingar eller brott. Lagen gäller även vid rapportering om missförhållanden rörande viss EU-rätt. För sådan rapportering ska det inte göras någon prövning av om det finns ett allmänintresse av att sådana missförhållanden kommer fram. Lagens skydd omfattar inte bara den som är arbetstagare utan också exempelvis arbetssökande, tidigare anställda, praktikanter, volontärer, inlånad och inhyrd arbetskraft.  Skyddet gäller under förutsättning att visselblåsaren vid tidpunkten för rapporteringen hade skälig anledning att anta att informationen om missförhållandet var sann.

  Enligt visselblåsarlagen är verksamhetsutövare med minst 50 arbetstagare skyldiga att ha interna rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning, men bestämmelserna börjar tillämpas olika datum.

  • För verksamhetsutövare med fler än 249 arbetstagare tillämpas bestämmelserna första gången den 17 juli 2022.
  • För verksamhetsutövare som driver privat verksamhet med 50 till 249 arbetstagare tillämpas bestämmelserna första gången den 17 december 2023.
  • Verksamhetsutövare med färre än 50 arbetstagare har inte någon skyldighet att inrätta en intern rapporteringskanal.

  De Svenska kyrkans enheter som har fler än 249 arbetstagare och som därmed måste ha inrättat en visselblåsarfunktion senast den 17 juli i år har fått särskild information om kyrkokansliets avtal med den externa leverantören.

  Under hösten 2022 kommer en upphandling för ett ramavtal påbörjas med en målsättning att under hösten 2023 kunna erbjuda alla enheter avrop av en rapporteringstjänst motsvarande den som nu upphandlats för den nationella nivån.

  Frågor

  Du som har frågor om kyrkokansliets visselblåsarfunktion är välkommen att kontakta Joakim Lindström på e-post: joakim.lindstrom@svenskakyrkan.se

  Skapad:2022-06-28 16:31:00

  Enligt den s.k. visselblåsarlagen finns krav på verksamhetsutövare med fler än 249 arbetstagare att från och med den 17 juli 2022 ha interna rapporteringskanaler för anmälan om missförhållanden. För verksamhetsutövare som driver privat verksamhet med 50 till 249 arbetstagare gäller detta från och med den 17 december 2023.

  Läs mer om Krav på visselblåsarfunktion

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Skapad
  2022-07-05
  X
  Dokumentid: 1588770- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474