Foto: Anna Theander

Pandemin stoppade inte arbetet med kyrkligt kulturarv visar rapporten för 2021

Även 2021 förflöt i pandemins skugga. Trots det har församlingarna ansökt om kyrkoantikvarisk ersättning och genomfört vård- och underhållsåtgärder i ungefär samma omfattning som tidigare.


Rapporten, Svenska kyrkans redovisning för år 2021 angående de kyrkliga kulturvärdena och användningen av den kyrkoantikvariska ersättningen, visar att digitala arbetssätt har skapat nya förutsättningar för handläggning, byggmöten, visitationer och kompetensutveckling – och inte minst i att göra gudstjänstfirandet och det kyrkliga kulturarvet tillgängligt för flera.

– Vi kan se att det fortsatt varit utmaningar kopplat till pandemin men att de tacklats på ett bra sätt, bland annat genom digitala arbetssätt som gjort att det mesta av arbetet gått att genomföra som vanligt, kommenterar Markus Dahlberg, kulturarvschef på kyrkokansliet. Han tillägger att det också är glädjande att den positiva trend vi såg 2020 med ökad tillgänglighet till våra kyrkobyggnader, kvarstår även 2021.

Hör Markus berätta om hur den kyrkoantikvariska ersättningen används i klippet nedan.

Inblick i det långsiktiga strategiska kulturarvsarbetet 

Mer om tillgänglighet, förbrukning och statistik går att läsa i den årliga rapporten som sammanställs av Svenska kyrkan för att redogöra vad det blir av de 460 årliga miljoner staten bidrar med till den kyrkoantikvariska vården. Rapporten ger även en inblick i det långsiktiga strategiska kulturarvsarbetet som bedrivs inom Svenska kyrkan, och inte minst – ett urval av alla de projekt som har genomförts ute i landet. Allt från metoder för att utveckla hållbar kalkputs till solenergi i kyrkomiljöer och inventering av fiskarkapell.

–  2021 är också första året vi fullt ut tillämpar den nya fördelningsmodellen och det nya it-stödet för ansökan, handläggning och uppföljning av kyrkoantikvarisk ersättning. Framåt kommer det innebära nya möjligheter att plocka ut mer djuplodande och detaljerad statistik, berättar Markus Dahlberg. Han tillägger att rapporten varje år tydliggör den ständiga kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnad som pågår inom Svenska kyrkan, genom de mängder av projekt som genomförs.

– Rapporten visar på spännvidden i den kunskap som Svenska kyrkan tar fram.  Det är en ynnest att få stanna upp och reflektera över allt vi faktiskt gör – både genom engagemanget och ansvaret på lokal nivå, men också hur vi arbetar på stift och nationell nivå för att lyfta fram och tillgängliggöra kulturarvet. De resultat och metoder vi tar fram är ju inte heller bara tillämpbara i kyrkor, utan för kulturarvet i stort.

Läs mer och ladda ner hela rapporten på svenskakyrkan.se

Redaktör och innehållsansvarig
Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
Uppdaterad
2022-09-20