Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Samverkan

  ”Gemensamma tjänster gör att vi kan vara kyrka i hela landet”

  [2022-06-21 10:37]

  Samverkan och gemensamma tjänster skapar förutsättningar för att Svenska kyrkan ska kunna vara kyrka i hela landet, menar Daniel Larson som är ledamot i kyrkomötet, 1:e vice ordförande i Stockholms stift och förtroendevald i Lidingö församling i Stockholm. Lidingö församling är på väg att ansluta till Svenska kyrkans gemensamma it-plattform, GIP.

  Daniel Larson är övertygad om att de gemensamma verktygen har potential att underlätta arbetet både för förtroendevalda och medarbetare inom Svenska kyrkan.

  –  För det första skapar det mer stabilitet och för det andra så blir det även ekonomiskt fördelaktigt för de allra flesta församlingar. Det handlar också om att ingå i ett sammanhang, att vara solidariskt och se värdet i att skapa förutsättningar för att vi ska kunna vara kyrka över hela landet, säger han.

  Smidigare arbetsprocesser

  Daniel Larson berättar att Lidingö församling precis är på väg att ansluta till GIP, Svenska kyrkans gemensamma IT-plattform, och har inlett anslutningsprocessen bland annat genom utbildningsinsatser.

  – Processen är påbörjad och vi kommer att bli anslutna under hösten, vilket församlingen ser fram emot. Vi börjar med de anställda, sen följer vi förtroendevalda efter. Jag ser som förtroendevald fram emot implementering av smidigare arbetsprocesser och efter övergång till digitala handlingar kommer vi, förutom att det är klimatsnart, att kunna spara arbetstid och pengar på kopiering, kuvert och porto.

   Säkerheten är en annan viktig aspekt. Daniel Larson påpekar att Svenska kyrkan måste ha en hög it- och informationssäkerhet och vara rädda om den data och de personuppgifter de har.

  – Våra system som hanterar den typen av information måste helt enkelt vara säkra. I slutändan är det en fråga om förtroende. Kompetensen och resurser kring det här ser olika ut i olika församlingar och därför är det bra att den frågan ligger på nationell nivå. Det är en kompetenssäkring för varje enskild församling och för kyrkan som helhet, säger han och påpekar att gemensamma tjänster och system också blir positivt utifrån ett medlemsvårdande perspektiv.

  – Svenska kyrkan har ju ett stort antal medlemmar. Med gemensamma system kan vi följa medlemmen över livet, även om den flyttar och byter församling.  

  Kyrkostyrelsen har nyligen föreslagit kyrkomötet att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att etablera en gemensam ekonomiservice för Svenska kyrkan. Vad är dina tankar om det?

   – Jag ser positivt på möjligheterna med en gemensam ekonomiservice. Jag känner mig också trygg med det som kyrkostyrelsen har uttryckt, att de ska utreda finansieringen och driftskostnaderna och återkomma till kyrkomötet med ett förslag att ta ställning till.

  Att det skulle finnas en motsättning mellan att ingå i det gemensamma och samtidigt ha kvar sin självständighet som församling eller pastorat, är inget Daniel Larson håller med om.

  – Här är kyrkoordningen jättetydlig. Församlingen ska ha ett självbestämmande, men det finns stora fördelar med att kunna lösa saker gemensamt. Det kan samexistera och är inget man behöver ställa mot varandra.​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
  Skapad
  2022-06-21
  X
  Dokumentid: 1588002- Webid: 1440084 - Unitid: 2147483616