Foto: Mattias Hallgren, Traditionsbärarna

Internationell konferens om de medeltida kyrkornas taklag

Intresset för de medeltida kyrkornas takkonstruktioner finns inte bara i Sverige. Det är ett livaktigt forskningsområde i många länder i Europa. Detta uppmärksammas vid en konferens den 8-9 november 2022 i Uppsala.

Svenska kyrkan tillsammans med Kungl. Vitterhetsakademin och Riksantikvarieämbetet är initiativtagare till konferensen. Ett övergripande syfte är att forskare från olika länder ska mötas för att presentera och diskutera aktuell forskning och lärorika erfarenheter. Danmark, Finland och Norge kommer att vara representerade liksom England, Tyskland och Frankrike.

Från Sverige kommer doktoranderna Robin Gullbrandsson och Karl-Magnus Melin, som sedan många år är involverade i olika stiftsprojekt och taklaginventeringar, att uppmärksamma intressanta resultat från sina omfattande arbeten. I bådas fall har inventeringsarbetet lett vidare till forskarstudier.

Stimulera till fortsatt kunskapsutveckling

Ett av konferensens mål är att genom utbyte av kunskaper och erfarenheter stimulera till fortsatt kunskapsutveckling och ökad samverkan mellan forskningen, kulturmiljövården och kyrkan. Det är viktigt och angeläget att synliggöra det dolda kulturarv som takstolarna utgör ur flera perspektiv. De senaste 20 årens forskning bevisar att det på de medeltida kyrkornas vindarna finns mycket mer bevarat från medeltiden än vi har känt till och dokumenterat tidigare. En viktig anledning till att detta uppmärksammats är att hantverkarna och det hantverksvetenskapliga perspektivet blivit en väsentlig del av byggnadsundersökningarna.

Konferensen kommer att äga rum i Humanistiska teatern på Uppsala universitet och hållas på engelska. För att alla intresserade ska kunna ta del av de resultat som presenteras kommer konferensens föredrag att filmas och i efterhand läggas ut på arrangörernas hemsidor. Filmerna kommer att förses med en textad svensk översättning så att det går att ta del av innehållet även om man inte är djupt bevandrad i det engelska språket.En konferenshemsida publiceras inom kort, men redan nu finns information om konferensen i Riksantikvarieämbetets kalendarium. På konferensens hemsida kommer det finnas information om föreläsare och föredrag samt en länk till anmälan.

Läs om konferensen hos Riksantikvarieämbetet

Läs en tidigare intervju med Robin Gullbrandsson om rapporten: ”Medeltidens glömda rum – nya studier av taklag och torn i Skara stifts kyrkor”​

Redaktör och innehållsansvarig
Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
Uppdaterad
2022-06-01