Foto: Maria Lundström

Lunds stifts bidrag till blommande kantzoner en surrande succé

Under 2021 togs ett nytt grepp - en glad nyhet för att gynna miljön och pollinerare som bin, humlor och andra nyttoinsekter. Lunds stifts prästlönetillgångar köpte in 1,2 ton fröer och delade ut till arrendatorer. Det resulterade i runt 100 hektar blommande kantzoner, motsvarande hela 185 fotbollsplaner.

Förutom att bidra till en ökad biologisk mångfald ger kantzonerna dessutom skydd åt fältvilt och föda åt fröätande fåglar. – Med vår satsning på blommande kantzoner vill vi göra något positivt för miljön på våra jordbruksfastigheter. Vi hoppas uppmuntra fler markägare att på olika sätt bidra till en ökad biologisk mångfald
– och så är det ju vackert också, kommenterar Martha Henriksson-Witt, prästlönetillgångarnas biträdande chef.

Samtliga av Lunds stifts prästlönetillgångars jordbruksarrendatorer erbjöds 2021 möjligheten att kostnadsfritt ta emot en blomsterfröblandning bestående av ett- eller fleråriga fröer. 

Här kan du läsa hela artikeln från Lunds stift.

Redaktör och innehållsansvarig
Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
Uppdaterad
2022-06-07