Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Lokalförsörjningsplanens fortsättning - Ta det enkla först och glöm inte förankringen

Allt fler pastorat och församlingar börjar närma sig en färdigställd lokalförsörjningsplan. Men vad händer sedan? – Nästa steg är att ta tag i åtgärdsplanen och inte tappa farten. Arbetet med lokalförsörjningsplanen måste hållas levande för att vara det viktiga verktyg för resursplanering som Svenska kyrkan behöver, säger Sven-Erik Nylander vid kyrkokansliet i Uppsala.

Runtom i landet tar mängder av lokalförsörjningsplaner sakta men säkert form. Behov ställs mot möjligheter och förväntad framtid, och åtgärdsplaner växer fram ur idéer, analyser och utredningar. Och i dem kan allt från en nyetablering i ett expansivt område till att sänka energiförbrukningen i församlingshemmet rymmas. En sak är säker – när lokalförsörjningsplanen är färdig finns en tydlig karta över de kommande årens insatser. Att ta tag i åtgärdsplanen och börja arbeta med de behov som ringats in är nästa steg.

Eftersom alla åtgärder är olika komplexa och beror på varje pastorats eller församlings förutsättningar kan en del genomföras direkt medan många andra kräver fördjupade utredningar för att den bästa lösningen ska kunna hittas.

- En bra start är att ringa in möjligheterna och svårigheterna bland åtgärdsförslagen och sedan börja med att genomföra de åtgärder som är okomplicerade och samtidigt har en god effekt, säger Sven-Erik Nylander, tidigare projektledare för Lokalförsörjningsplaner på kyrkokansliet i Uppsala.

 - När det gäller de mer komplicerade åtgärdsförslagen kan det vara bra att inte ha för bråttom. Det är lätt att tro att den första tänkta lösningen är rätt, men nästan alltid hittar man alternativ värda att utforska. Och oavsett om det är ett litet eller stort projekt bör arbetet planeras och genomföras på ett systematiskt sätt, Säger Sven-Erik.

I vägledningen i lokalförsörjningsplanering handlar kapitel 4 om just genomförandet av planerade åtgärder. Den föreslagna arbetsmodellen bygger på sex steg där projektets omfattning avgör vilka steg som är relevanta. Här hittar du vägledningen.

En annan viktig aspekt på det fortsatta arbetet med genomförande av lokalförsörjningsplanen är förankringen hos dem som blir berörda, som medarbetare, men också medlemmar och församlingsbor. Att vara transparent och i god tid berätta om planerade åtgärder och varför de behöver genomföras är viktigt för att få förståelse. För många känns det bra att få ställa frågor.

 - Förändringar som påverkar byggnader som människor har en stark relation till kan röra upp väldigt mycket känslor. Då gäller det att på ett bra sätt kunna förklara varför förändringen behöver göras, berätta om hur alternativen ser ut, men också lyfta fram möjligheterna som kommer med förändringen, det kan bli något annat istället, säger Sven-Erik.

Verktyg, råd och tips om hur du jobbar med kommunikation och dialog i förankringsarbetet hittar du i verktygslådan för kommunikation

Redaktör och innehållsansvarig
Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
Uppdaterad
2022-06-07