Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Titta på filmen från webbinariet om konfasök

  [2022-05-18 09:05]

  Den 17 maj hölls ett webbinarium om nya konfasök. Webbinariet spelades in och nu är inspelningen tillgänglig. Det ställdes många frågor i chatten under timmen, men alla hann inte besvaras. Samtliga frågor och svar finns sammanställda i denna nyhet.

   

  Konfasök - frågor från webbinarium 17 maj

  Skapad:2022-05-19 10:35:00

  Fråga: Vart vänder man sig för att rapportera strul? Som att en grupp vi har på vårt ort inte syns överhuvudtaget. Eller att man får upp träffar på grupper som INTE äger rum i orten E-stad, när man söker på orten E-stad.
  Svar: Vänd er till Kanslistöd, de kan hjälpa er (använd gärna serviceportalen och välj då Kyrksam som system).
   
  Fråga: Vi har haft problem med bilder från lokalt arkiv, kopplingen fungerar inte från Kyrksam. När kommer det att lösas?
  Svar: Efter den 7 juni kan man även se och välja församlingens eller pastoratets bilder.

  Fråga: Styrs informationen som kommer ut på webben på sidan Hitta Konfirmation av den som sätter upp gruppen i Kyrksam? I så fall: kan kommunikatören få behörighet till Kyrksam?
  Svar: Ja, det stämmer. Informationen kommer från Kyrksam och det är enkelt att få tillgång till Kyrksam (Kanslistöd kan hjälpa här). 
   
  Fråga: Får kontaktperson eller ledare notiser på något sätt när nya intresseanmälningar kommit in? 
  Svar: Ja, en gång i halvtimmen skickas ett mejl till kontaktpersonen.

  Fråga: Varför blir de anmälda konfirmanderna inte kopplade till "sin person" när de anmäler sig till en grupp? Istället kopplas de som deltagare i en grupp, vilket gör att man tex inte kan flytta över dem till en annan grupp om de vill byta eller om de vill fortsätta som unga ledare. Det ställer dessutom till det när vi vill koppla föräldrarnas kontaktuppgifter till konfirmanderna.
  Svar: Kolla med Kanslistöd som kan behöva ställa kompletterande frågor. Det bör vara möjligt att flytta över deltagare från en grupp till en annan.
   
  Fråga: Varför syns inte datumet på extraaktiviteterna för oss när vi har lagt in dem i Kyrksam?
  Svar: Det är något som vi fixar i Konfasök 2.05 (kommer den 7 juni).
   
  Fråga: Måste kontaktpersonen ha en svenskakyrkan-mejladress?
  Svar: Nej, det behövs inte.
   
  Fråga: Vi tar in anmälningar i höst men gruppen startar inte förrän nästa sommar. Kan vi vara säkra på att Konfasöksidan får ligga kvar så länge att det kan vara den främsta infosidan där vi uppdaterar löpande? 
  Svar: Ni väljer själva hur länge en konfirmationsaktivitet ska synas. Det kan vara en idé att göra en ny kopia av konfirmationsaktiviteten för varje år (det finns en kopieringsfunktion i Kyrksam).
   
  Fråga: Hur kommer funktionen Hitta konfirmation marknadsföras så att ungdomar hittar den?
  Svar: Vi planerar för högtryck för insatser i sociala medier. Ännu är det inte spikat exakt när det blir. Mer information om tidpunkt och kanaler kommer i kommunikatörskanalerna under de närmaste veckorna.
   
  Fråga: Går det inte att söka på församling? Tänker att man kanske vill kolla vilka alternativ som finns i ens hemförsamling.
  Svar: Nej, den bedömning vi har gjort är att man i större utsträckning vet vilken plats man är på, än vilken församling man tillhör.
   
  Fråga/kommentar: Om man tar bort sidan efter sista anmälningsdag kan ungdomar som söker på annan tid på året tex i december tro att Svenska kyrkan inte har någon konfaverksamhet. Tänker att denna söksida även funkar som en reklampelare resten av året.
  Svar: Man kan alltid skriva in en framtida konfirmationsaktivitet (det finns en del populära konfirmationsläger som redan nu skriver in sina läger för 2024).
   
  Fråga: Jag upplever att anmälningsformuläret är skrivet från fel håll! Väldigt få ungdomar anmäler sig själva, utan det är föräldrarna som i regel anmäler sina barn.
  Svar: Vi startade ur en 12-årings perspektiv men vi uppfattar att man som vuxen kan hantera detta (och i intresseanmälan så kan man välja att kryssa i att man anmäler åt någon annan)
   
  Fråga: Väljer man själv vilka uppgifter som ska komma med i anmälan? I vissa lägen önskar ledarna att två kontaktpersoner/vårdnadshavare kan läggas till. 
  Svar: Möjligheten till två kontaktpersoner kommer den 27 september (Konfasök 2.1).
   
  Fråga: Jag upptäckte idag att kontaktpersonen för gruppen inte kunde se intresseanmälningarna, det är viktigt att informera internt om att behörigheten i Kyrksam måste vara gruppadministratör.
  Svar: Bra synpunkt, vi tar med oss den.
   
  Fråga: Finns det möjlighet att få en ruta i anmälningsformuläret där man kan få skriva in tex allergi eller liknande?
  Svar: Tyvärr får vi inte detta, ur ett GDPR-perspektiv.
   
  Fråga: Vi tycker det är svårt att vårdnadshavares uppgifter inte hamnar som nära kontaktperson. Då måste vi själva flytta de uppgifterna för att kunna använda Kyrksams kontaktfunktion med mejl och sms, trots att vi vill använda Konfasöks anmälningsfunktion för att slippa lägga in alla uppgifter för hand. Går det att lösa?
  Svar: I Konfasök 2.1 (ute 27 september) kommer man att kunna sms:a och mejla till alla kontaktpersoner.
   
  Fråga: Kan man länka till en hemsideslänk i anmälan? Vi har alla grupper samlade på en gemensam sida och där finns länk till gemensam anmälan.
  Svar: Ja, du kan välja att göra så att anmälan inte kommer in i Kyrksam utan att anmälningsknappen på Hitta konfirmation istället går till er egen anmälningslänk. Men då kommer inte anmälan in till Kyrksam med automatik.
   
  Fråga: Går det bara att publicera under rubriken "våra konfirmationsläger"? Vissa konfirmationsgrupper träffas huvudsakligen på hemmaplan och åker på kortare helgläger.
  Svar: Ni väljer själva vad som ska stå i rubriken som ni lägger in i Content studio. 
   
  Fråga: Kommer man kunna begränsa bara till alla grupper/egna församlingens grupper, eller kan jag välja egna församlingen + församling A, C och D?
  Svar: Tyvärr så kommer det inte att fungera, men med den nya funktionen i CS som kommer i Konfasök 2.05 (7 juni) kan man välja att visa konfirmationer med ett speciellt tema och då bör ni kunna välja ut vad som ska visas. Man kan exempelvis skapa ett unikt tema för församlingarna.
   
  Fråga: Så ett stift skulle efter den 7 juni kunna göra en samlingssida för alternativen inom stiftet med hjälp av det som beskrivs ovan?
  Svar: Det stämmer, men då måste den som skapar sidan ha behörighet på stiftsnivå. Alternativet är att skapa ett tema som är unikt för stiftet. Då kan man (efter den 7 juni) välja att visa alla konfirmationer med ett specifikt tema och det kan man göra oavsett behörighet.
   
  Fråga: Går det att anmäla första- och andrahandsval?
  Svar: Tyvärr blir det för svårt, dyrt och besvärligt ur ett GDPR-perspektiv att hantera detta i Konfasök.
   
  Fråga: Kan man även skriva in vårdnadshavarens personnummer i anmälan? Så att det kommer direkt till Kyrksam, så att man även får in adressen på vårdnadshavaren (ibland bor vårdnadshavarna inte tillsammans).
  Svar: Tyvärr, av GDPR-skäl får vi inte ta med för mycket personuppgifter.
   
  Fråga: Kan samma person anmäla sig till flera grupper? Vad händer då?
  Svar: Ja, samma person kan anmäla sig till obegränsat antal konfirmationsaktiviteter
  Följdfråga: Då blir alltså arbetssättet att vi får in intresseanmälan, sen kontaktar vi personen med besked om hen kommit med i gruppen eller inte. Har den i sin tur anmält sig till tre andra grupper så vill vi gärna få in svar igen från personen om hen fortfarande vill vara med eller inte? 
  Svar: Ja, i det fall att en person anmält sig till (och kommit med i) flera grupper, så behöver man få veta vilken grupp som konfirmanden vill vara med i.
   
   

  Utvecklingsönskemål 

   
  Önskemål: Just nu måste konfagruppen ha samma namn i Kyrksam som på Konfasök. Skulle det gå att få en funktion där man har ett publikt namn på Konfasök, och ett annat gruppnamn/listnamn i Kyrksam?
  Svar: Tack för synpunkten! Vi tar med oss förslaget för att titta på konsekvenserna.
   
  Önskemål: att kunna filtrera grupper inte bara på pastorat och församling utan på kyrka. Alternativt att listan med grupper är i bokstavsordning.
  Svar: Ta gärna kontakt via mejl för att komma fram till bra lösningar på detta önskemål.
   
  Önskemål: bokstavsordning är att föredra istället för filtrering på datum eftersom en församling/kyrka kan ha flera olika grupper som startar vid olika datum och dessa bör ligga ihop. 
  Svar: Ta gärna kontakt via mejl för att komma fram till bra lösningar på detta önskemål. 
   
  Önskemål: möjlighet att välja flera konfagrupper och ange första- resp andrahandsval.
  Svar: Detta kan vara svårt att realisera. Man skulle i så fall ha ett register där man sparade personnummer och vilka val man har gjort. Det behöver göras en del studier och blir rätt kostsamt för att kunna få till en sådan funktion i och med att man måste spara personuppgifter/val och även hantera om en person ångrar sig.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Hannah Häggström, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Skapad
  2022-05-20
  X
  Dokumentid: 1585140- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526