Foto: Shutterstock

Allt fler färdiga lokalförsörjningsplaner att inspireras av

Nu finns över 200 fastställda lokalförsörjningsplaner i Svenska kyrkan visar en nyligen gjord temperaturmätning. Det ger goda möjligheter till inspiration för de som ännu arbetar med sin plan, menar Anna-Karin Engström, chef för avdelningen för fastigheter, kulturarv och service på kyrkokansliet i Uppsala.

Arbetet med att skapa lokalförsörjningsplaner i Svenska kyrkan har nu pågått i flera år. I takt med att församlingar och pastorat har kunnat ta del av stödmaterial och digitala utbildningar har lokalförsörjningsplaner i hela Svenska kyrkan färdigställts successivt.

Under vecka 8 genomförde kyrkokansliet i Uppsala en temperaturmätning. Stiften svarade på hur många lokalförsörjningsplaner som inkommit från församlingar och pastorat, och den 31 januari hade 34 procent av kyrkans enheter färdigställt sin lokalförsörjningsplan. Det betyder att det nu finns över 200 lokalförsörjningsplaner i Svenska kyrkan.

- Att ta fram en lokalförsörjningsplan är ett omfattande arbete som involverar många, både anställda och förtroendevalda. Så för de som ännu arbetar med sina planer finns ju nu goda möjligheter att låta sig inspireras av dem som är klara, säger Anna-Karin Engström, chef för avdelningen för fastigheter, kulturarv och service på kyrkokansliet i Uppsala.

 - Lokalförsörjningsplanerna är tänkta att användas kontinuerligt och regelbundet uppdateras, så det handlar om ett ständigt pågående arbete där syftet är att frigöra resurser till att vara kyrka i det lokala sammanhanget, fortsätter hon. ​

Resultat av enkäten om antalet inkomna lokalförsörjningsplaner 31 januari - se bilaga.​

På nationell nivå avslutades projektet Lokalförsörjningsplaner vid årsskiftet. Uppdraget med att ta fram vägledning och annat stödmaterial i samverkan med stiften var då slutfört. Fortsatt arbete med att stödja lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan sker nu i linjearbete.

Allt stödmaterial kommer att ligga kvar på samma adress som tidigare tills det nya intranätet är klart. Här hittar du stödmaterialet.

Varför lokalförsörjningsplan?

Skapad:2020-10-16 12:34:00

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingar och pastorat att planera lokalerna utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Målet är ett hållbart fastighetsinnehav som frigör resurser till kyrkans grundläggande uppdrag och vården av kyrkobyggnaderna. Kyrkomötet har beslutat att alla församlingar och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan.

Vilka är vinsterna med att göra en lokalförsörjningsplan?

Arbetet ger ett långsiktigt perspektiv på såväl ekonomi som verksamhet och hållbarhetsfrågor. Det ger tillfälle att verkligen fundera på församlingens eller pastoratets möjligheter, var man vill vara om 10-20 år, hur verksamheten ska se ut då och vilka lokaler som behövs för den.

Var finns mer information och vägledning?

Har du frågor?

Vänd dig till ditt stift så hjälper de dig.

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2022-05-05