Foto: Mia Andersson

Viktigt med en begriplig lokalförsörjningsplan

En gedigen omvärldsanalys och en tydlig tidsplan har legat till grund för Vallentuna församlings arbete med lokalförsörjningsplanen. Planen blev klar i juni 2021 och godkändes av kyrkofullmäktige i november samma år.

I januari 2021 startade Vallentuna församling, norr om Stockholm, arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan tillsammans med en konsult.

– Det var värdefullt att ha någon som kom utifrån och kunde se på uppgiften med nya ögon redan i inledningsfasen, säger Sven-Erik Söderlind, it- och fastighetsförvaltare i församlingen som tillsammans med Mia Andersson, projektadministratör, suttit i arbetsgruppen för lokalförsörjningsplanen.

– Att vi tidigt skapade en struktur och satte en tydlig plan med deadlines, tror jag också varit en av nycklarna till att processen gick bra för oss och att vi kunde ha en färdig plan redan i juni, säger Mia Andersson.

Omvärldsbevakning en viktig del
De samlade i ett tidigt skede in fakta och statistik som skulle ligga till grund för arbetet och församlingen höll även ett seminarium på temat omvärldsbevakning.

– Vi tittade bland annat på kommunens översiktsplan fram till 2040 samt befolknings- och bostadsbyggnadsprognos för närmsta åren. Vallentuna är en inflyttningskommun. Befolkningen väntas öka med runt 14 procent mellan år 2020 och 2030. Samtidigt vet vi ju att kyrkans medlemsantal beräknas sjunka, säger Sven-Erik Söderlind och fortsätter:– Vi har också tittat på vilka åldersgrupper som kommer öka och funderat kring hur vi skulle kunna anpassa verksamhet och lokaler efter det.

Mia Andersson och Sven-Erik Söderlind berättar att en utmaning de stötte på var hur de skulle tolka och använda den data de fick från bland annat bokningssystem och fastighetsregistret.

– Om en kyrkobyggnad till exempel är bokad en timme för ett dop eller en högmässa, så är det ju en hel del ställtid före och efter. Där fick vi tänka ett varv extra, säger Mia Andersson.

Ett dokument som ska gå att förstå
En viktig del har varit att själva dokumentet med lokalförsörjningsplanen ska vara lätt att ta till sig och förstå. I dokumentet finns bland annat en liten bakgrund och introduktion till de olika byggnaderna och lokalerna, för att sätta dem i sitt sammanhang.​

– Vi vill att man ska kunna sätta Vallentuna församlings lokalförsörjningsplan till exempel i händerna på en nyanställd, som ska kunna läsa och begripa. Det är viktigt för oss att det inte blir ett dokument som står någonstans och samlar damm, säger Sven-Erik Söderlind.

Han berättar att man i Vallentuna inte behövt fatta beslut om att till exempel avveckla byggnader. Men att man nu kommer ta fram långsiktiga vård- och underhållsplaner för samtliga byggnader. Tidigare har det främst funnits för kyrkobyggnaderna.En annan slutsats som församlingen landat i är att försöka jobba ännu mer med samverkan med andra föreningar och organisationer när det gäller nyttjandet av lokaler.

Kyrkoherde Åsa Enerbäck Barklund, säger att arbetet med lokalförsörjningsplanen är något som främjar hela verksamheten.

– Vi, precis som alla församlingar, är ålagda att göra det här arbetet. Vi tycker att det är positivt och något som kommer främja och utveckla vår kärnverksamhet. Det hänger också tätt samman med församlingsinstruktionen och underlättar när vi ser över den. Det handlar i slutändan om vilken typ av verksamhet vi vill ha i framtiden, säger hon.

Varför lokalförsörjningsplan?

Skapad:2020-10-16 12:34:00

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingar och pastorat att planera lokalerna utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Målet är ett hållbart fastighetsinnehav som frigör resurser till kyrkans grundläggande uppdrag och vården av kyrkobyggnaderna. Kyrkomötet har beslutat att alla församlingar och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan.

Vilka är vinsterna med att göra en lokalförsörjningsplan?

Arbetet ger ett långsiktigt perspektiv på såväl ekonomi som verksamhet och hållbarhetsfrågor. Det ger tillfälle att verkligen fundera på församlingens eller pastoratets möjligheter, var man vill vara om 10-20 år, hur verksamheten ska se ut då och vilka lokaler som behövs för den.

Var finns mer information och vägledning?

Har du frågor?

Vänd dig till ditt stift så hjälper de dig.

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2022-05-05