Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Matcha det du vill göra smartast i Microsoft 365 – gemensamma filer

  [2022-05-03 09:29]

  När vi, en grupp ska använda samma filer, antingen för att kunna läsa eller för att arbeta gemensamt i dem bör de ligga i ett gemensamt team i Microsoft Teams.

  Gemensamma filer är inget nytt. Många delar filer lokalt i nuvarande intranätslösning på internwww.svenskakyrkan.se. Där finns ofta församlingens eller pastoratets policys, riktlinjer, formulär och så vidare. Andra filer ligger kanske på G: för att alla på arbetsplatsen ska ha tillgång till att redigera i dem. Vissa har valt andra lösningar för att lättare kunna samarbeta i dem. I och med Microsoft 365 blir det lättare och säkrare att samarbeta i filer.

  Gemensamma filer i Teams ​

  Filer i ett team ägs gemensamt av medlemmarna i teamet. Alla som har behörighet till teamet kan nå filerna, ta del av innehållet och redigera i dem.

  Lär dig skapa filer i Teams.

  Kom ihåg att om du först börjar med en fil i din egen OneDrive och sedan flyttar in filen i ett team så blir det en kopia. Då är det säkraste arbetssättet att radera filen från din OneDrive så alla ändringar som görs i den alltid sker i den gemensamma filen i teamet.

  Bifoga en fil från OneDrive i en kanal

  Gemensamma filer i organisatoriska teamet 

  Det organisatoriska teamet är framtaget för att stötta internkommunikationen i församlingen eller pastoratet. Där bör filer och övrigt material som är relevant för alla inom den ekonomiska enheten finnas.

  Flytta innehåll från G: och andra gemensamma ytor till det organisatoriska teamet.

  Flytta gemensamt innehåll.

  Versionshistorik 

  En av fördelarna med både dina personliga filer i OneDrive och gemensamma filer i Teams är att du kan använda dig av versionshistorik.

  Alltså, du kan gå tillbaka till tidigare versioner av en fil för att se vad som ändrats eller återskapa en tidigare version.

  Lär dig versionshantera - se filmen på vimeo. (Observera att utbildningsfilmen pratar om OneDrive men du gör precis likadant för att versionshantera i Teams.)

   

  Notera att om någon har en fil i sin OneDrive och delar den i en individuell chatt i Teams (se 1 i bilden) så är det fortfarande den personen som äger filen i OneDrive.

  Slutar användaren försvinner filen för den ägs inte gemensamt av alla i chatten så som den ägs av alla (se 2 i bilden) som ingår i samma team.

  Dela dokument i chatt.

  Skärmdump från Teams

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2022-08-10
  X
  Dokumentid: 1583711- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042