Foto: Maria Svensk/Ikon

Om kyrkogårdens häckar på trädgårdsmässan 

Den 31 mars arrangerade FOR, Fritidsodlingens riksorganisation, en halvdag med seminarier som handlade om kyrkogårdens häckar. Yrkesseminarierna var en del av trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar, och samarrangerades med Svenska kyrkan. 

De olika föredragen handlade om häckar som viktiga formelement på begravningsplatser, och som behöver underhållas för att fylla sin funktion och behålla sitt kulturhistoriska värde.

Lotta Eriksson Kockum, antikvarie på länsstyrelsen i Stockholms län, berättade om kulturmiljölagens bestämmelser som omfattar begravningsplatsernas vegetation och gav exempel på när skötselåtgärder kan kräva tillstånd från länsstyrelsen. Henrik Morin, trädgårdstekniker på Morin Grön Produktion, berättade om häckarnas historia, framtid och nutida skötsel och visade flera exempel på vanliga häckar från kyrkogårdar över landet.

Slutligen berättade Jenny Hansson, kyrkvaktmästare i Bälingebygdens församling, om den granhäck som församlingen nyligen återplanterat på Jumkils kyrkogård.

Moderator under seminarierna var Elisabeth Svalin Gunnarsson, Kulturträdgården AB. 

Mer läsning om vård av grönt kulturarv:
Fritidsodlingens riksorganisation
Skötsel av historiska trädgårdar - Granhäckar
Skötsel av historiska trädgårdar - Klippta lövbärande häckar
Läs om Malmö kyrkogårdsförvaltning som just nu arbetar med restaurering av över 30 mil häckar av buxbom
Kurser för dig som arbetar med kyrkogårdsförvaltning

 

Redaktör och innehållsansvarig
Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
Uppdaterad
2022-05-02