Foto: Lina Beutler/Ikon

Öka tillgängligheten till kulturarvet

Det kyrkliga kulturarvet tillhör alla och därför är det viktigt att vi på olika sätt gör det tillgängligt för medlemmar och allmänhet. Genom kommunikation kan vi sprida kunskap och bidra till delaktighet och ökad förståelse för kulturarvets betydelse och vikten av att det vårdas och bevaras. Kommunikation ger också möjlighet till nya möten. Nu inför sommaren är det bra att uppdatera eller fylla på informationen om sina kyrkor och aktiviteter på webben och i appen Kyrkguiden. 

En kanal som är bra att jobba med inför sommaren är Svenska kyrkans app Kyrkguiden som tillsammans med svenskakyrkan.se marknadsför de av landets kyrkor som har sommaraktiviteter. Med Kyrkguiden kan användaren lätt hitta en närliggande kyrka och klicka sig vidare för att läsa mer om byggnad, församling och aktiviteter. 

Under 2021 uppdaterades administrationen som kopplar till appen, och nya funktioner har tillkommit. Bland annat finns nu möjlighet för församlingar att använda QR-koder i kyrkorna så att besökare med hjälp av sin mobil kan öppna en ljudfil med en audioguide, en film, webbsida eller bild. Det går också att skapa en rundvandring mellan olika platser och visa den i Kyrkguiden och på svenskakyrkan.se. Även möjlighet att registrera sig som användare hör till de nya funktionerna och förra året gjorde 4487 personer det. 

Nu är det hög tid att uppdatera informationen som visas på webben och i appen inför sommarsäsongen. Tänk på att lyfta fram vad som är speciellt med din kyrka, finns det några spännande berättelser om den, unik konst eller arkitektur som är värt en omväg för att se. 

Tips för ett bra innehåll

Samla information som grund för berättandet

 • Kolla upp historien om din kyrka, när byggdes den och varför just på den platsen?
 • Vet man vem som ritade kyrkan, och finns det information om konsten inne i kyrkan och vilka som skapat den?
 • Har något speciellt hänt i eller runt kyrkan, finns det några historier eller sägner om kyrkan? 

  Tänk på hur du berättar
 • Förenkla språket så det blir lätt för alla att ta till sig.
 • Använd vardagliga ord och välj bort lite svårare ord som ibland används på Wikipedia, till exempel anlades, säg istället: byggdes. 
 • Föreställ dig att du berättar för en nära vän eller ett barn i 12-årsåldern så blir det rätt nivå.
 • Undvik kyrkiska ord, vi förstår dem men många andra gör inte det.

  Annat som kan hjälpa till
Redaktör och innehållsansvarig
Sara Steinholtz Sparby, Kommunikation
Uppdaterad
2022-05-04