Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhetsstöd

  Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort mål om gravrätt

  [2022-03-09 14:38]

  Högsta förvaltningsdomstolen har den 18 februari 2022 avgjort två mål avseende gravrätt enligt begravningslagen.

  Huvudfrågan i målen var under vilka förutsättningar ett beslut om vem som ska antecknas som gravrättsinnehavare kan ändras, men även frågan om vilka krav som ställs på handläggningen av ärenden om upplåtelse av gravrätt respektive övergång av gravrätt.

  Läs mer via följande länk

  I Beda har rådgivningen under avsnitten under rubriken 7. Gravrätt och gravrättsinnehav uppdaterats. Även blanketterna FOR8011A och FOR8011B har justerats.  

  Läs mer i Beda

  Välkommen på digital informationsträff​

   Kyrkokansliet erbjuder även två digitala träffar om två timmar, den 18 mars och den 24 mars. Under de två tillfällena redogör vi för Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden, vilka konsekvenser de bedömts få för handläggningen av gravrättsärenden och den uppdaterade rådgivningen. Det kommer finnas gott om tid att ställa frågor.

  Anmälan görs via utbildningsportalen. Informationsträffarna heter Begravningsverksamheten, en informationsträff om hantering av ärenden om gravrätt och du hittar dem i bokstavsordning i kurskatalogen.  

  Länk till utbildningsportalen

  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Verksamhetsstöd
  Skapad
  2022-03-09
  X
  Dokumentid: 1578242- Webid: 1440086 - Unitid: 2147483551