Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhetsstöd

  Under våren utreds kyrkans behov av en gemensam arkivdepå

  [2022-01-31 19:37]

  Under slutet av hösten 2021 genomförde kyrkokansliets arkivfunktion en enkät där samtliga kyrkliga enheter fick möjlighet att svara på frågor om hur de förvarar sina arkiv men också hur behovet av att levererar pappersburna arkivhandlingar ser ut.

  Tack för ditt svar på enkäten Inventering av behov att i framtiden kunna leverera analoga arkivhandlingar! Kyrkokansliets arkivfunktion fick in 406 enskilda svar, som omfattar betydligt fler enheter då många svarat gemensamt. Svaren, som analyseras just nu, utgör en viktig grund till den utredning som under våren genomförs om en eventuell gemensam arkivdepå eller arkivförvaring för Svenska kyrkans samtliga arkivbildare.

  Utredningen är en del av det underlag som Kyrkostyrelsen önskat gällande framtida behov av förvaring och bevarande av pappersburna arkivhandlingar på nationell nivå samt stifts- och församlingsnivå i enlighet med den bestämmelse som finns i Kyrkoordningen 55 kap 8 §. 

  Ta gärna kontakt med Magdalena Sjödahl (magdalena.sjodahl@svenskakyrkan.se) som arbetar med utredningen om du har frågor, funderingar eller tankar som bör fångas i utredningen.  

  Redaktör och innehållsansvarig
  Harald Löfgren, Arkiv och dokumenthantering
  Skapad
  2022-01-31
  X
  Dokumentid: 1573412- Webid: 1440086 - Unitid: 2147483551