Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhetsstöd

  Mall för att beräkna begravningskostnader för icke folkbokförda på gång

  [2022-01-28 10:24]

  Under våren kommer en mall att tas fram som stöd för att beräkna kostnader för att begrava avlidna som inte är folkbokförda. Mallen publiceras på intranätet så snart den är klar.

   Efter diskussioner med Sveriges kommuner och regioner (SKR) har den nationella nivån påbörjat arbetet med att ta fram en mall för att lokalt beräkna och fastställa kostnaderna bland annat för gravsättning av avlidna som inte är folkbokförda.

  Bakgrunden är att begravningsavgiften endast får tas i anspråk för gravsättning av folkbokförda avlidna vilket medför att församlingarna måste täcka sina kostnader när en avliden som inte är folkbokförd ska gravsättas. Svenska kyrkan är överens med SKR om att församlingarna får täcka sina kostnader. 

   

  ​Underlag för taxor

  Initialt kommer mallen att kräva ett visst merarbete kring att ta fram några grundläggande uppgifter såsom total yta för gravplatsmark, samt normalyta för kistgravplats respektive urngravplats.

  Övrig ekonomisk information hämtas ur redovisningen.

  Mallen beräknar därefter den lokala kostnaden för kistgravplats, urngravplats samt gravsättning i minneslund/askgravlund/columbarium och ger därmed underlag för beslut om taxor för gravsättning av icke folkbokförda.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Verksamhetsstöd
  Skapad
  2022-01-28
  X
  Dokumentid: 1572976- Webid: 1440086 - Unitid: 2147483551