Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhetsstöd

  Nyheter om begravningsverksamheten

  [2022-01-28 10:21]

  Nyheter begravningsverksamhet

  Högsta förvaltningsdomstolen har avgjort mål om gravrätt
  Högsta förvaltningsdomstolen har den 18 februari 2022 avgjort två mål avseende gravrätt enligt begravningslagen.
  2022-03-09 14:38
  Fortbildning på mässan Nordiska trädgårdar
  För dig som arbetar med planering och skötsel av kyrkogård kanske seminarierna för branschfolk på mässan Nordiska trädgårdar kan vara av intresse.
  2022-02-11 10:13
  Mall för att beräkna begravningskostnader för icke folkbokförda på gång
  Under våren kommer en mall att tas fram som stöd för att beräkna kostnader för att begrava avlidna som inte är folkbokförda. Mallen publiceras på intranätet så snart den är klar.
  2022-01-28 10:24
  Se över gravplatsmark i händelse av krig
  Rådgivningsgruppen för begravning rekommenderar alla församlingar att se över vilken gravplatsmark som finns att erbjuda i händelse av krig. Detta eftersom Försvarsmakten justerar gravplatsreglementet.
  2022-01-28 10:08
  Inga föreskrifter om kyrkliga kulturminnen
  Riksantikvarieämbetet har beslutat att inte ta fram ändrade föreskrifter om kyrkliga kulturminnen. Istället uppdaterar myndigheten sin vägledning till kulturmiljölagen.
  2022-01-28 09:53
  Redaktör och innehållsansvarig
  Margareta Furberg, Verksamhetsstöd
  Skapad
  2022-01-28
  X
  Dokumentid: 1572969- Webid: 1440086 - Unitid: 2147483551