Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Julkampanjen nådde långt i bruset

  [2022-01-27 11:17]

  Syftet med årets julkampanj var att nå brett och driva en kommunikation som också når de grupper som vanligtvis inte ser kyrkans kommunikation. Mätningar visar att var femte fick ökad insikt i värdet av sitt medlemskap.

  Svenska kyrkan har svårt att nå dem med svag relation till kyrkan och de som är under 40 år.  I år var konkurrensen om människors uppmärksamhet stenhård vid jul.

  Stärkt synlighet och var femte kommer agera

  Årets julkampanj observerades ändå av nästan 40 procent i den svenska befolkningen och av var tredje i åldern 22-40 år och gula gruppen.
  Ett positivt resultat är också att 23 procent i åldersgruppen 22-40 såg kampanjfilmen på Youtube. Det är en plats där kyrkan behöver stärka sin närvaro inom det diakonala området och visa sin roll som samhällsaktör. Årets budskap var inte lika lätt som förra årets julkampanj att förstå. Ändå hade 44 procent av dem som såg den ett positivt intryck av kampanjen.

  Trots den stora konkurrensen om människors uppmärksamhet vid jul kommer 18 procent att agera på den. Var femte i gruppen genom att prata om att kyrkan kan vara en plats för gemenskap.  Var femte fick ökad insikt om värdet i att vara medlem.

  Fortsätt att prata om ensamhet

  Att prata om ensamhet är fortsatt en viktig fråga. Att vara socialt ensam, eller ensam om sina tankar.
  43 procent av den svenska befolkningen känner till arbetet ganska eller mycket bra. Men ju fler som känner till det mycket bra - ju fler kommer att ha tillräckliga kunskaper för att vilja vara kvar som medlem även om ett år.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Kristiina Ruuti, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Skapad
  2022-01-27
  X
  Dokumentid: 1572821- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526