Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Projektet Lokalförsörjningsplaner avslutas men arbetet fortsätter

Vid årsskiftet går projektet Lokalförsörjningsplaner i mål. Projektet är en del av Kyrkomötets beslut om Gemensamt ansvar, och uppdraget att ta fram vägledning och annat stödmaterial som nationell nivå haft tillsammans med stiften är nu slutfört. I pastorat och församlingar däremot, har arbetet med lokalförsörjningsplaner bara börjat och kommer att fortsätta många år framöver när planerna blir en viktig del av det strategiska arbetet.

Arbetet med lokalförsörjningsplaner startade 2018 och under slutet av året beslutade kyrkostyrelsens arbetsutskott om vad en lokalförsörjningsplan ska omfatta och innehålla. Utifrån det beslutet har sedan ett helt paket med stödmaterial tagits fram. Det innehåller både en introduktion till lokalförsörjningsplanering i Svenska kyrkan, vägledning och exempel på en lokalförsörjningsplan. Här finns också mallar och checklistor, inspiration och goda exempel. I somras tillkom också en digital utbildning som kompletterar vägledningen och i oktober hölls en inspirationskonferens.

I arbetet med att ta fram stödmaterialet har nationell nivå haft ett tätt samarbete med representanter från varje stift i en samverkansfunktion.

- Det goda samarbetet med stiften har varit avgörande för resultatet och det känns skönt att vi nu kan bocka av alla delar i uppdraget som projektet hade. Ännu en pusselbit i det stora beslutet om Gemensamt ansvar är på plats och vi har kommit en liten bit till på väg mot ett hållbart fastighetsinnehav som sparar resurser till den grundläggande uppgiften och vården av kyrkobyggnaderna, säger projektledare Sven-Erik Nylander.

Vad händer nu?
- Ja nu ska vi först fira jul, men sedan kommer vi på nationell nivå att fortsätta stödja arbetet med lokalförsörjningsplanering, men i linjearbetet. Stiften kommer förstås också att fortsätta vara ett stöd för pastorat och församlingar i deras arbete med lokalförsörjningsplanerna, som ju egentligen bara börjat. Tanken är att planerna ska bli en viktig del av det strategiska arbetet och kommer att behöva uppdateras kontinuerligt.

- Jag tycker att man ska se lokalförsörjningsplanerna som en central och viktig  parameter i det långsiktiga arbetet mot ett fastighetsbestånd i balans, för hela Svenska kyrkan, säger Sven-Erik Nylander.

Varför lokalförsörjningsplan?

Skapad:2020-10-16 12:34:00

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingar och pastorat att planera lokalerna utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Målet är ett hållbart fastighetsinnehav som frigör resurser till kyrkans grundläggande uppdrag och vården av kyrkobyggnaderna. Kyrkomötet har beslutat att alla församlingar och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan.

Vilka är vinsterna med att göra en lokalförsörjningsplan?

Arbetet ger ett långsiktigt perspektiv på såväl ekonomi som verksamhet och hållbarhetsfrågor. Det ger tillfälle att verkligen fundera på församlingens eller pastoratets möjligheter, var man vill vara om 10-20 år, hur verksamheten ska se ut då och vilka lokaler som behövs för den.

Var finns mer information och vägledning?

Har du frågor?

Vänd dig till ditt stift så hjälper de dig.

 

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2021-12-22