”Det handlar om vilken typ av kyrka vi vill vara i framtiden”

Säffle pastorat håller på med de sista finputsningarna på sin lokalförsörjningsplan som tillträdande kyrkofullmäktige ska besluta om efter årsskiftet. Den främsta nyckeln till ett lyckat arbete enligt kyrkoherde Lena Skoting, har varit att föra en kontinuerlig dialog med församlingsråd och personal.

Säffle pastorat i Karlstad stift började ett mer aktivt arbete kring lokaler och hållbarhet redan 2002, då de såg över byggnader och även började sälja av prästgårdar. Försäljningarna motiverades genom att pengarna som kom in gick direkt till energisparande åtgärder för pastoratets kyrkor, till exempel bergvärme.

– Vi påbörjade arbetet med att planera och prioritera redan då, för att se till så att vi kan fortsätta vara kyrka i framtiden. Sen dess har arbetet fortsatt och intensifierats den senaste tiden med lokalförsörjningsplanen då vi även behövt fundera vilken typ av kyrka vi vill vara och vad som är viktigt för oss, säger Lena Skoting.

 Hon berättar att det 2012 blev väldigt tydligt för pastoratet att fastighetskostnaderna skenade i förhållande till verksamhetskostnaderna.– Våra medeltidskyrkor kostar mycket att vårda och restaurera, samtidigt som vi nästan inte hade råd att köpa biblar till konfirmanderna.

Pastoratet bad Karlstad stift om hjälp med att göra en lokalprioritering.  Efter det fick de fortsatt stöd med andra projekt som bland annat handlade om kulturvärdering.

– Dialog och kommunikation har varit viktiga ingredienser i det här arbetet. Vi började 2012 med att få förtroendevalda och personal att tycka till kring olika byggnaders kultur-och bruksvärde. Den metoden, att föra dialog med alla församlingsråd och all personal, har vi fortsatt med under arbetet med lokalförsörjningsplanen.

Viktigt att ha helhetsperspektivet
Lena Skoting säger att man inom kyrkan kan ha svårt att tänka verksamhet utan att tänka lokal, men att man där måste våga utmana sig och tänka nytt.​

 – Om du tänker på en öppen förskola så är det lätt att låsa tanken vid att verksamheten ska ske i ett församlingshem när det skulle kunna fungera lika bra i till exempel en kyrka eller en bygdegård, säger hon och fortsätter:
– Jag brukar illustrera det här som en fläta. Allt hänger ihop, vi behöver prata lokaler, ekonomi och verksamhet samtidigt. Utmaningen är att få alla att tänka just utifrån det helhetsperspektivet. Om man får till ett bra arbete med lokalförsörjningsplanerna så har man ju löst en del problem inför framtiden och får en bättre verksamhet och bättre anpassade lokaler både nu och sen.​

Att släppa taget om lokaler i viss mån ett sorgearbete
En stor utmaning är den känslomässiga, att det kan vara svårt att släppa taget om till exempel ett församlingshem som funnits länge och betytt mycket för flera generationer.

– I visst mån kan det bli ett sorgearbete för människor.  Då tror jag att det viktigaste är att vi pratar om det. Till exempel på stormöten där församlingen får komma och uttrycka sig. Det är viktigt att man får uttrycka sin oro som församlingsmedlem och bli tagen på allvar.

Lokalförsörjningsplanen för Säffle pastorat är nu klar, bara de sista putsningarna återstår innan kyrkofullmäktige ska fatta beslut.

– Vi kände att det var konstigt att avgående fullmäktige skulle fatta ett så pass viktigt beslut, därför får tillträdande fullmäktige göra det efter årsskiftet, säger Lena Skoting.​

material från Inspirationskonferens om lokalförsörjningsplanering

Medarbetare från Säffle pastorat medverkade vid den digitala inspirationskonferens om lokalförsörjningsplanering som anordnades i slutet av oktober. Dagen samlade cirka 160 deltagare och fokus låg på hur vi skapar goda förutsättningar för lokalförsörjningsplanering.

Förutom Säffle pastorat medverkade medarbetare från Byarums pastorat och Lerums församling som även de delade med sig av erfarenheter, insikter och lärdomar från arbetet med lokalförsörjningsplanerna. Konferensen samordnades av kyrkokansliet i Uppsala som också bjöd på information om det stödmaterial som finns för att göra en lokalförsörjningsplan.

Här kan du ladda ner alla presentationer och även ta del av berättelsen från Byarums pastorat.

Varför lokalförsörjningsplan?

Skapad:2020-10-16 12:34:00

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som hjälper församlingar och pastorat att planera lokalerna utifrån verksamhetens behov och ekonomi. Målet är ett hållbart fastighetsinnehav som frigör resurser till kyrkans grundläggande uppdrag och vården av kyrkobyggnaderna. Kyrkomötet har beslutat att alla församlingar och pastorat ska ha en lokalförsörjningsplan.

Vilka är vinsterna med att göra en lokalförsörjningsplan?

Arbetet ger ett långsiktigt perspektiv på såväl ekonomi som verksamhet och hållbarhetsfrågor. Det ger tillfälle att verkligen fundera på församlingens eller pastoratets möjligheter, var man vill vara om 10-20 år, hur verksamheten ska se ut då och vilka lokaler som behövs för den.

Var finns mer information och vägledning?

Har du frågor?

Vänd dig till ditt stift så hjälper de dig.

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2021-12-22