Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Församlingsinstruktionen

  Svenska kyrkan Malmö har under 2021 arbetat med att ta fram en ny församlingsinstruktion. Den nya församlingsinstruktionen gäller från 1 januari 2022.

  Malmö är en stad som förändras i snabb takt. För att möta förändringarna i samhället behöver Svenska kyrkan Malmö se över sina arbetssätt och sin struktur. Församlingsinstruktionen (FIN) innehåller vår gemensamma vision, uppdrag och prioriteringar för de närmaste åren.

  Domkapitlet i Lunds stift utfärdade den nya församlingsinstruktionen för Malmö pastorat i november 2021. Det innebär att vi har ett gemensamt visions- och måldokument som träder i kraft 1 januari 2022.

  Församlingsinstruktionen är ett levande dokument som är till för att användas. Arbetet med att utforma församlingsinstruktionen har varit ett tillfälle då anställda, förtroendevalda, ideella och församlingsmedlemmar har samtalat med varandra om tro och vad det innebär att vara kyrka. 

  Målet är att församlingsinstruktionen ska bli hela pastoratets dokument och att det blir till ett uttryck för församlingarnas identitet. 

  Församlingsinstruktionen utarbetas gemensamt av kyrkoherden och kyrkorådet. Den utfärdas av domkapitlet efter godkännande av kyrkorådet. Efter att domkapitlet har utfärdat församlingsinstruktionen är den bindande för pastoratet. Församlingsinstruktionen är biskopens och domkapitlets tillsynsinstrument. Stiftet rekommenderar att en genomgripande genomgång och förändring sker var femte år.

  Skapad:2021-12-02 07:20:00

  Samlade resurser för det lokala arbetet med församlingsinstruktion och handlingsplaner. Här finns även material kopplat till de pastoratsgemensamma strategigrupperna.

  Läs mer om Tillämpning av församlingsinstruktionen
  Skapad:2021-05-05 17:15:00

  En grupp har bildats för att arbeta med barnkonsekvensarbetet i anslutning till den nya pastoratsinstruktionen.

  Läs mer om Arbetsgrupp för barnkonsekvensanalys av PIN
  Redaktör och innehållsansvarig
  Tomas Pettersson, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2022-03-21
  X
  Dokumentid: 1566196- Webid: 45457 - Unitid: 12901