Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Verksamhet

  Ideellt engagemang

  Foto: Johannes Frandsen

  På den här sidan hittar du stöd och råd kring samarbetet med ideella i församlingen.

  Flera av de verksamheter som är kopplade till en församling kan utövas av både anställda och ideella medarbetare. Det är församlingens ansvar och uppdrag att ta vara på ideellas engagemang och sakkunskap. Genom att ge plats för ideella ger man möjlighet åt fler att bidra i församlingens diakonala verksamheter.

  Vad kan ideella bidra med?

  De ideella medarbetarna kan ha ett brett spektrum av utbildningar, yrkeserfarenheter och entreprenörskap. Även socialt förvärvade kompetenser, med exempelvis erfarenhet av att ha varit i en utsatt livssituation, kan vara värdefulla i uppdraget som utövare av diakoni eller andra verksamheter.

  Ideella medarbetare arbetar utan lön

  Att vara ideell medarbetare i en församling innebär att man arbetar frivilligt och utan lön. Ideella omfattas inte av kollektivavtal och inte heller av arbetsmiljölagen, formellt sett. Det kan dock finnas skäl att väga in dessa gruppers arbetsuppgifter när man arbetar med arbetsmiljön på arbetsplatsen. Den som är anställd får alltid betalt. Den som praktiserar eller arbetstränar i församlingen får eventuell ersättning via den som står för placeringen.

  Vad församlingen bör tänka på

  • Skapa en tydlig struktur för organiseringen av de ideella.
  • Ta vara på varje persons unika kompetens och matcha den mot de krav som kan finnas i uppdraget.
  • Låt de ideella få möjlighet att känna sig som en del av församlingen så att hela människan blir sedd och tas i anspråk, inte bara den specifika kompetens som behövs till uppdraget.

  Ideellt forum

  Skapad:2021-11-24 17:52:00

  Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Det är ett nätverk kring delaktighet och personligt engagemang i den lokala församlingen. Målsättningen är att synliggöra församlingens medlemmar som bärare av kyrkans uppdrag. På Ideellt forums webbplats hittar du utbildning, inspiration och resurser kring ideellt engagemang.

  Till Ideellt forums webbplats​

  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanne Gorne, Svenska kyrkan i utlandet internt
  Uppdaterad
  2021-12-08
  X
  Dokumentid: 1565043- Webid: 1440083 - Unitid: 2147483617